Bent u werkzaam in de sector Groenvoerdrogerijen? Dan wordt uw premie voor het fonds Colland Arbeidsmarkt vanaf 1 juli 2017 verhoogd.

Waarom gaat de premie omhoog?
Sociale partners Groenvoerderdrogerijen vinden het belangrijk dat er arbeidsmarktinitiatieven worden ondernomen. Vooral plannen die voor de sector van belang zijn. Het opleiden en de ontwikkeling van werknemers in de sector heeft bijzonder veel aandacht.

Om onder andere scholing in de sector te blijven stimuleren wordt met ingang van 1 juli 2017 premie voor het B-deel geheven. Deze premie wordt vanaf 1 juli 2017 bij werkgevers in rekening gebracht. De premie zal voor het eerst op de nota verschijnen over het derde kwartaal. De nota over het derde kwartaal krijgt u rond 22 november.

De premie ziet er per 1 juli 2017 als volgt uit:
•A-deel: 0,23%
•B-deel werkgeversdeel: 0,2%
•Totaal : 0,43%

Het complete premieoverzicht 2017 van het fonds Colland Arbeidsmarkt vindt u op de website van Colland