Roy Meijer (29 jaar) is in 2020 verkozen tot voorzitter van het Neder- lands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) dat de belangen behartigt van jonge boeren en tuinders. Daarvoor was hij twee jaar voorzitter van de lokale tak in Drenthe. Wij vroegen hem hoe hij aankijkt tegen de ontwikkelingen op dit moment in de agrarische sector, of het rapport van Remkes perspectief biedt voor de boeren en hoe hij de toekomst ziet van jonge boeren en tuinders in Nederland.

Lees hier het hele artikel.