Het is steeds belangrijker voor werknemers om gemotiveerd en in goede gezondheid te blijven werken tot aan hun pensioen. De verhoging van de pensioenleeftijd is een belangrijke factor. Hoe blijven oudere werknemers binnen de Bloembollen gezond, gemotiveerd en gelukkig aan het werk?

Sociale partners van de sectoren Bloembollengroothandel en Open Teelten Bloembollen zijn ter ondersteuning van oudere werknemers gestart met een seniorenregeling.

Met de seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert de werkgever ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. De werknemer heeft een betere werk-privéverhouding.

Wilt u weten wat gebruikmaken van deze regeling betekent voor nu en in de toekomst? Kom dan naar een van de voorlichtingsbijeenkomsten over de seniorenregeling die sociale partners samen met Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op 2  en 10 april. Tijdens de bijeenkomsten wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot het pensioen.

Locaties
Bijeenkomst 2 april
Hotel Restaurant de Nachtegaal
Heereweg 10
2161 AG Lisse
Bijeenkomst 10 april 
Hotel Golden Tulip
Arcadialaan 6
1813 KN Alkmaar

Voor deze bijeenkomst worden werkgevers én werknemers (vanaf 58 jaar) gezamenlijk uitgenodigd! Als werknemer kunt u ook samen met uw partner komen.

Meld u aan.