De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20%  minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Voor wie?

De seniorenregeling geldt voor oudere werknemers in onderstaande sectoren. Klik op de tegel van de sector waarin u werkzaam bent en lees hier meer over vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

De seniorenregeling voor werknemers in de sector Bos en Natuur staat in de cao Bos en Natuur. Download deze cao via de website van de VBNE.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen
neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo