De VHG-brancheopleiding is een gerenommeerde opleiding, die wordt gegeven door een van de onderstaande geselecteerde scholen. In de sector is behoefte aan goed geschoold personeel. Deelname wordt daarom gestimuleerd met een speciale subsidieregeling.

Voor wie?

De subsidieregeling VHG Brancheopleiding geldt alleen voor werknemers in de sector Hoveniers. Indien u als niet-werknemer de opleiding volgt, kan subsidie worden aangevraagd na indiensttreding bij een werkgever in de sector. Klik op de tegel en lees hier meer over vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen
neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo