Weersomstandigheden zorgen er soms voor dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Ook al verbetert het weer, dan nog is de grond vaak lang slecht bewerkbaar. Met als resultaat: gebrek aan werk.
Het Overbruggingsfonds (OBF) zorgt er met de subsidieregeling overbruggingsfonds voor dat de werkgever deze periodes financieel kan opvangen en dat hij werknemers in vaste dienst kan houden.

De subsidieregeling overbruggingsfonds geldt alleen voor bestaande deelnemers. Het is niet meer mogelijk om nieuwe deelnemers aan te melden.

Voor wie?

De subsidieregeling overbruggingsfonds geldt alleen voor de sectoren Loonwerk en Open Teelten en voor Gebr. Van Kessel. Klik op de tegel van de sector waarin u werkzaam bent en lees hier meer over vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen
neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo