Cursusgroepenregeling

Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de werknemer en het bedrijf. Daarom kunt u als tegemoetkoming in de kosten een subsidie bij het fonds aanvragen. Ook als u werknemer bent kan dat.
Het grote aanbod aan cursussen is ingedeeld in herkenbare cursusgroepen, gebaseerd op de inhoud van de cursus. U bepaalt zelf – in overleg met uw werknemer of werkgever – welke cursus wordt gevolgd en bij welke school.

Voor wie?

De cursusgroepenregeling is beschikbaar voor onderstaande sectoren.
Klik hieronder op uw eigen sector voor meer informatie over de vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

Is uw declaratie in een steekproef gevallen?

Steekproef cursusgroepenregeling

 

Instructievideo: declaratie indienen in Colland Administratie Systeem

BBL-opleidingen

Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van uw bedrijf.

Daarom kunt u bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren.

Voor wie?

BBL-opleidingen zijn bedoeld voor mensen die graag meteen aan de slag willen of al werkzaam zijn in de sector. Er komt iemand bij u in dienst die bovendien een opleiding volgt. Of de werknemer werkt al bij u en volgt daarnaast een aansluitende beroepsopleiding. Uw werknemer gaat meestal één of twee dagen in de week naar school voor de opleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw werknemer volgt.

De subsidie voor BBL-opleidingen is alleen voor werknemers uit de volgende sectoren:

Scholingsvouchers

Sociale partners in de sector Open Teelten (bloembollenteelt, landbouw, tuinbouw en boomkwekerij) en Dierhouderij vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden zijn per 1 januari 2017 scholingsvouchers beschikbaar voor werknemers in deze sectoren. Met een scholingsvoucher ontvang je als werknemer een individueel budget. Dit budget is te besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in de functie wordt gestimuleerd. Op die manier blijf je in de toekomst breed inzetbaar. 

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor een scholingsvoucher als je werknemer bent volgens de cao Open Teelten of Dierhouderij. Ook als je werkloos bent kom je in aanmerking, op voorwaarde dat je niet langer dan 6 maanden vóór de subsidieaanvraag werkloos bent.
Klik hieronder op uw eigen sector voor meer informatie over de vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

Onwerkbaar Weer (OBF)

Weersomstandigheden zorgen er soms voor dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Ook al verbetert het weer, dan nog is de grond vaak lang slecht bewerkbaar. Het resultaat is dat er gebrek aan werk ontstaat. Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt u als werkgever in staat om deze periodes financieel op te vangen en uw werknemers in vaste dienst te houden. Doordat u uw werknemers in vaste dienst houdt, betaalt u de verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.

Voor wie?

Het OBF geldt alleen voor bedrijven die het meest worden beïnvloed door onwerkbaar weer. Het OBF is om die reden alleen beschikbaar voor sectoren Loonwerk en Open teelten. De specifieke ondernemingen waar het fonds verder van op toepassing is, zijn Gebr. Van Kessel en Hommel (kijk bij sector Loonwerk). Het is niet meer mogelijk om  nieuwe deelnemers aan te melden. Alleen bestaande deelnemers kunnen nog gebruik maken van de regeling. Klik hieronder op uw eigen sector voor meer informatie over de vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

Seniorenregeling

Onder andere door de verhoging van de pensioenleeftijd is het steeds belangrijker voor werknemers om in goede gezondheid en gemotiveerd tot aan het pensioen te blijven werken. Hiervoor heeft het fonds Colland Arbeidsmarkt voor de sectoren Dierhouderij, Glastuinbouw, Hoveniers, Loonwerk en Open Teelten de Seniorenregeling.

Met deze regeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het bruto loon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of gewoon om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid. Zo blijven werknemers met plezier werken.

Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert u ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Zo gaat er geen waardevolle kennis en ervaring verloren.

Voor wie?

Deze seniorenregeling is beschikbaar voor oudere werknemers die werken bij bedrijven die onder de cao vallen van onderstaande sectoren. Ook de sector Bos en Natuur kent een seniorenregeling. Deze wordt niet uitgevoerd via Colland maar staat in de cao Bos en Natuur. Deze cao is te downloaden via de website van de VBNE.

De vergoedingen en voorwaarden voor de seniorenregeling verschillen per sector. Klik hieronder op uw eigen sector voor meer informatie over de vergoedingen, voorwaarden en declaratieprocedure.

Employabilityregeling voor hoveniers

Sociale partners in de sector Hoveniers vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden is per 1 juli 2015 de employabilityregeling voor hoveniers ingegaan. Met deze regeling ontvangt u als werknemer een individueel budget. Dit budget is te besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in de functie wordt gestimuleerd. Op die manier blijft u in de toekomst breed inzetbaar. 

Voor wie?

U komt in aanmerking voor de Employabilityregeling als u werknemer bent volgens de cao Hoveniersbedrijf. Ook als u werkloos bent komt u in aanmerking, op voorwaarde dat u niet langer dan 6 maanden vóór de subsidieaanvraag werkloos bent.

Colland Hoveniers Winterspecials

Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen presenteren ook deze winter (2017-2018) de Colland Hoveniers Winterspecials. Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor de agrarische en groene sector en worden verzorgd door geselecteerde cursusinstituten. Om u een steuntje in de rug te geven, worden de cursuskosten volledig gesubsidieerd via Colland.

Voor wie?

De Colland Hoveniers Winterspecials zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die werken in de sector Hoveniers.

VHG brancheopleiding

De VHG brancheopleiding is binnen de hovenierssector een gerenommeerde opleiding die wordt gegeven via licentiescholen. Omdat er behoefte is aan goed geschoold personeel hebben sociale partners besloten de instroom in de brancheopleiding te stimuleren met een speciale subsidieregeling voor deze opleiding. 

Voor wie?

De VHG brancheopleiding is een vakopleiding die in de avonduren wordt gegeven. De opleiding is bedoeld voor werknemers in de sector Hoveniers, maar nog geen erkend diploma hebben. Hoveniersbedrijven die premie afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt kunnen hiervoor subsidie aanvragen. 

T-rijbewijs

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een zogenaamd T-rijbewijs wettelijk verplicht. Voor het T-rijbewijs dient een examen afgelegd te worden bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee. Colland Arbeidsmarkt stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Voor wie?

Werknemers en BBL-leerlingen uit de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw) komen in aanmerking voor een tegemoetkoming  in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Deze subsidie is onderdeel van de cursusgroepenregeling.
Voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs uit deze sectoren is er een aparte regeling.

Ook de loonwerksector kent een subsidieregeling voor het T-rijbewijs. Deze wordt niet uitgevoerd via Colland maar uitsluitend via CUMELA Nederland. Op Groen, Grond, Infra vindt u algemene informatie, een aanvraagformulier en een lijst met veel gestelde vragen over de regeling.

Individuele taaltrainingen

Een goede beheersing van het Nederlands en andere talen is belangrijk in de glastuinbouw. In de praktijk blijkt dat klassikale lessen niet voor iedereen werkbaar zijn. Het volgen van een individuele taaltraining is in sommige gevallen sneller en beter voor de cursist.

Voor wie?

De Individuele taaltrainingen zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die werken in de sector GlastuinbouwOpen Teelten BloembollenOpen Teelten Landbouw, Open Teelten Tuinbouw en Open Teelten Boomkwekerij.

Print Friendly, PDF & Email