Bent u werknemer of werkgever in de sector Dierhouderij? Dan kunt u binnenkort deelnemen aan een onderzoek naar de bereikbaarheid in de sector. In de Cao Productiegericht Dierhouderij staan afspraken over een bereikbaarheidsvergoeding. Sociale partners (vertegenwoordigers namens werkgevers en werknemers) vragen zich af of, door de toegenomen automatisering, de impact van bereikbaarheid is veranderd. Storingen aan apparatuur kunnen bijvoorbeeld thuis vanaf de smartphone worden opgelost. Merkt u dit ook in de praktijk?

Sociale partners hebben afgesproken om onderzoek te doen naar de huidige situatie en vergoedingsstructuur van bereikbaarheid in de sector Dierhouderij. U wordt uitgenodigd via een digitale enquĂȘte inzicht in de huidige praktijk te geven. Deze input gebruiken sociale partners om te beoordelen of de cao tekst nog actueel is, of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.