Ruim 100 werknemers en werkgevers waren op donderdag 8 november aanwezig om meer te horen over de seniorenregeling die geldt voor de glastuinbouw en de consequenties voor de pensioenopbouw.

Colland, BPL en sociale partners Plantum, LTO Glaskracht, LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen, zien het belang van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Het gaat om aan het werk kunnen blijven in goede gezondheid, gemotiveerd en met plezier. Nu de AOW-leeftijd is verhoogd vanwege de gestegen levensverwachting, werken partijen samen aan het stimuleren van het vitaal aan het werk blijven van werknemers in de sector. Sinds 2015 is de seniorenregeling opgenomen in de cao die dit ondersteunt.

Werknemers vanaf 62 jaar kunnen gebruik maken van de regeling, mits zij minimaal 5 jaar in de glastuinbouw hebben gewerkt voor in ieder geval 26 weken per jaar, voorafgaand aan de aanvraag van de regeling. Deelname is ook mogelijk voor parttimers en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De werknemer gaat 20% minder werken, maar behoudt 90% loon.
Werkgevers ontvangen van Colland een vergoeding als compensatie voor deze 10%. De vergoeding is op basis van de verhoging van het cao-loon en wordt 2 keer per jaar uitbetaald.
Door de seniorenregeling heeft de werknemer meer balans in werk en privé en de werkgever heeft meer ruimte voor kennisoverdracht.

De seniorenregeling loopt door tot het ingaan van de AOW. Belangrijke vraag is, wat betekent dit voor de pensioenopbouw. De pensioenopbouw tot aan het ingaan van de regeling, blijft onveranderd. De pensioenopbouw na het ingaan van de regeling, verandert enigszins.
Via rekenvoorbeelden zijn de persoonlijke consequenties inzichtelijk. Deze berekening kan een werknemer zelf maken via de pensioenplanner die beschikbaar is via de site van BPL Pensioen: www.bplpensioen.nl. Daarnaast is het verstandig een afspraak te maken met een pensioenconsulent om de persoonlijke situatie door te nemen.

Meer informatie over de seniorenregeling vindt u hier.