Op dinsdag 7 juni 2022 organiseerden Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners (FNV, CNV Vakmensen, LTO Nederland, COBK en POV) in de dierhouderij een webinar over de seniorenregeling. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed op de hoogte zijn van wat de regeling inhoudt en hoe het in de praktijk werkt. Erik Honkoop (bestuurder CNV Vakmensen) en Wendy Dros (HR-adviseur Probroed & Sloot) gaven uitleg over de regeling en wat er nodig is om het in de praktijk goed te regelen. Jelmer Leenstra (consulent BPL Pensioen) ging in op de consequenties voor het pensioen. Daarnaast konden aanwezigen via de chat vragen indienen die na afloop zijn beantwoord door Steve Fok (LTO Nederland) en Margreet Verkerk (Colland Arbeidsmarkt). Ruim 75 personen namen deel aan het webinar en de reacties na afloop waren erg positief.

Seniorenregeling draagt bij aan gezond en met plezier blijven werken

Erik Honkoop legt uit dat de seniorenregeling voor werknemers in de dierhouderij vanaf 62 jaar de mogelijkheid biedt om 20% minder te werken voor 90% loon. En in de meeste gevallen nagenoeg met 100% behoud van je pensioenopbouw. “De regeling draagt bij aan het gezond en met plezier blijven werken tot aan het pensioen. De rustdag draagt bij aan het herstelvermogen van de werknemer. De reden voor werkgevers om hieraan mee te werken is dat je hiermee het risico op vroegtijdige uitval voorkomt. Voor oudere medewerkers die ziek worden, is het vaak langdurig en dat kan voor de werkgevers erg kostbaar zijn.”

 

Wij raden onze medewerkers aan om gebruik te maken van de seniorenregeling
Wendy Dros vertelt dat er binnen haar bedrijf de meeste mensen op de hoogte zijn van de regeling en dat ze het belangrijk vindt medewerkers hierop attent te maken. “Wij gaan met de medewerkers in gesprek om te vertellen wat de regeling inhoudt en hoe ze er gebruik van kunnen maken. Ook adviseren wij ze om in gesprek te gaan met een pensioenconsulent om inzicht te krijgen in de eigen situatie. Het is uiteindelijk aan de medewerker zelf om hier gebruik van te maken maar wij raden het wel aan. In de praktijk zien we dat medewerkers die er gebruik van maken minder vaak ziek zijn en langer mee gaan. Hierdoor kunnen wij ook langer gebruik maken van hun kennis en kunde. Een win-win dus.”

Wat je hebt opgebouwd blijft staan
Jelmer Leenstra geeft aan dat wat je al hebt opgebouwd aan pensioen, blijft staan. “Alleen je toekomstige opbouw verandert een beetje tot het moment dat je volledig met pensioen gaat. Soms is dat iets meer, meestal is het wat minder. Dat is afhankelijk van je salaris. Verder zijn er flexibele mogelijkheden bij pensioeningang. Denk bijvoorbeeld aan de uitruil van partnerpensioen naar oudedagspensioen of het omzetten van oudedagspensioen naar tijdelijk pensioen en andersom. Tijdens een persoonlijk gesprek met een pensioenconsulent maken wij samen met u en uw partner geheel vrijblijvend en kosteloos op basis van uw persoonlijke situatie een berekening.”

Webinar terugkijken?
Heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Klik dan hier: https://youtu.be/mnU7vNHN1KE Wilt u meer weten over de seniorenregeling? Klik dan op https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-dierhouderij/ voor de pagina Seniorenregeling dierhouderij op de website van Colland Arbeidsmarkt.


De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de dierhouderij; FNV, CNV Vakmensen, LTO Nederland, COBK en POV. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de dierhouderij. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.