Gezond, productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Daarom is er vanuit Colland Arbeidsmarkt vorig jaar gestart met een sectoranalyse naar de stand van zaken van duurzame inzetbaarheid bij bedrijven in verschillende agrarische en groene sectoren. Deze is inmiddels afgerond. De resultaten hebben geleid tot inzicht wat de aandachtspunten zijn per sector en welke behoeften werkgevers en werknemers hebben om de inzetbaarheid te verbeteren. Hiermee kunnen de sectoren inzetten op vervolgactiviteiten. De sectoren Hoveniers, Glastuinbouw, Bedrijfsverzorging, Groen Grond en Infrastructuur, Open Teelten, Dierhouderij en Bos & Natuur hebben elk een sectoranalyse uitgevoerd.

Vervolgactiviteiten
Op basis van de resultaten kijken de sectoren naar vervolgactiviteiten om duurzame inzetbaarheid nog meer te stimuleren. Het uitvoeren van de sectoranalyse is een voorwaarde voor sectoren om later een mogelijke aanvraag te doen voor subsidie MDIEU bij het ministerie van SZW. De sector hoveniers is de eerste sector die al een MDIEU Activiteitenplan DI heeft ingediend. Verder onderzoekt de sectorcommissie glastuinbouw hoe zij de bekendheid van scholingsregelingen verder kunnen vergroten via een communicatiecampagne. Daarnaast is er besloten om in 2023 een employability-regeling in te stellen. De sector dierhouderij zet allereerst in op het bevorderen van de deelname aan scholingsvouchers, subsidieregelingen voor cursussen en de seniorenregeling via onder andere webinars. En de sector GGI onderzoekt nog hoe de resultaten kunnen worden meegenomen in de activiteiten die op dit moment worden ontwikkeld. Meer informatie over de vervolgactiviteiten binnen de sectoren wordt de komende periode bekendgemaakt.

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid
De sectoranalyse bestond uit twee fases. De eerste fase was een onderzoek op basis van een literatuuranalyse en verschillende rondetafelgesprekken. Fase twee was een landelijke enquête over duurzame inzetbaarheid die werd gehouden onder werknemers en werkgevers.

Financiering van de sectoranalyse
De sectoranalyse wordt uitgevoerd met financiële steun van de overheid via de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) en het fonds Colland Arbeidsmarkt. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De sectoranalyse is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.
Actor, het bureau voor sectoradvies heeft in samenwerking met onderzoeksbureaus De Beleidsonderzoekers en Veldwerk optimaal de sectoranalyse uitgevoerd.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Sanches (Beleidsadviseur Arbeidsmarkt, Actor) via bianca.sanches@actor.nl