Gezond, productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Daarom is er vanuit Colland Arbeidsmarkt blijvend aandacht voor duurzame inzetbaarheid. In 2021 zijn er naast bestaande activiteiten door verschillende agrarische en groene sectoren ook sectoranalyses uitgevoerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De resultaten geven inzicht in welke regelingen en activiteiten helpen om de inzetbaarheid te verbeteren. Om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers te voorkomen. En om gezondheid en werkplezier te vergroten.

Deelnemende sectoren
De sectoren Hoveniers, Glastuinbouw, Bedrijfsverzorging, Groen Grond en Infrastructuur, Open Teelten, Dierhouderij en Bos & Natuur hebben elk een sectoranalyse uitgevoerd. De analyse bestond uit een literatuur- en bronnenanalyse, focusgroepen en een enquête onder werkgevers en werknemers. Er is in beeld gebracht hoe de sectoren ervoor staan en wat de belangrijke aandachtspunten zijn voor de toekomst. Het gaat met name om werktevredenheid, kans op uitval, verzuim, persoonlijke en functionele inzetbaarheid.

Vervolg activiteiten
De sectoren bespreken op dit moment de uitkomsten van het onderzoek en welke vervolgactiviteiten zij willen inzetten om de duurzame inzetbaarheid nog meer te stimuleren. Het uitvoeren van de sectoranalyse is een voorwaarde voor sectoren om later een mogelijke aanvraag te doen voor subsidie MDIEU bij het ministerie van SZW. De sectoren kijken op dit moment naar de mogelijkheid om op basis van de sectoranalyse subsidie aan te vragen voor activiteiten om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Achtergrond onderzoek
Het onderzoek duurzame inzetbaarheid in de agrarische en groene sectoren is onderdeel van een sectoranalyse binnen de agrarisch en groene sectoren. De analyse wordt uitgevoerd in het kader van de MDIEU regeling. MDIEU staat voor Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Voor meer vragen en informatie over het onderzoek klik hier. Onder leiding van Actor en in samenwerking met onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers is de sectoranalyse uitgevoerd.