Resultaten Collandprojecten 2019

Drie regio’s, één visie Arbeidsmarktbeleid, goed werkgeverschap en een leven lang ontwikkelen. Dat zijn de thema’s waar LTO Noord, ZLTO, LLTB, LTO Nederland en Projecten LTO Noord zich voor inzetten.

In het overzicht ‘Resultaten Collandprojecten 2019’ worden 11 van de 28 projecten uitgelicht die in 2019 door Colland Arbeidsmarkt mede gefinancierd zijn en door LTO en samenwerkende partijen zijn uitgevoerd. De projecten maken onderdeel uit van één gezamenlijke visie.

LTO Luikfolder
(klik op de link hierboven om de brochure als pdf.-bestand te downloaden)

Uitgelichte tools
In het kader van de projecten zijn verscheidene tools ontwikkeld die vrij verspreid, gedeeld en ingezet kunnen worden:

• Werkgeverslijn:
o Infographic ‘Resultaten Werkgeverslijn 2019’

• Gezond Beleid:
o Inspiratieposter ‘Naar Gezond Beleid’

• Kennisontwikkeling dierhouderij:
o Video ‘Werken in de pluimveehouderij’
o Video ‘Werken in de melkveehouderij’
o Brochure ‘Werken in de melkveehouderij’

• Gewoon Goed Onderwijs  

o Tool over lobby en belangenbehartiging, bestaande uit een animatie met opdrachten die ingezet kan worden op scholen bij gastlessen en excursies
o Tool waarbij het bespreekbaar maken van persoonlijke problemen en psychische nood centraal staat, bestaande uit een animatie en een docentenhandleiding

Wij zijn trots op de succesvolle projecten en resultaten. Daarbij is samenwerking met sociale partners de sleutel tot succes. Ook in 2020 – en ook tijdens de coronacrisis – maken de LTO’s zich samen sterk voor boeren en tuinders.

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Kijk voor meer informatie op www.collandarbeidsmarkt.nl.