VHG brancheopleiding Hoveniers

De VHG brancheopleiding is binnen de hovenierssector een gerenommeerde opleiding die wordt gegeven via licentiescholen. Omdat er behoefte is aan goed geschoold personeel hebben sociale partners besloten de instroom in de brancheopleiding te stimuleren met een speciale subsidieregeling voor deze opleiding. 

Voor wie?

De VHG brancheopleiding is een vakopleiding die in de avonduren wordt gegeven. De opleiding is bedoeld voor werknemers in de sector Hoveniers, die nog geen erkend diploma hebben.  Hoveniersbedrijven die premie afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt kunnen hiervoor subsidie aanvragen.  Leslocaties voor de VHG brancheopleiding zijn:

Onderwijsgroep Noord West Nederland (Clusius College) Alkmaar
Lentiz Barendrecht (incl. Goes)
Citaverde Bedrijfsopleidingen Roermond
Lentiz Maasland
Wellantcollege Houten
Helicon Eindhoven
Groeipunt (AOC Oost) Almelo
Terra Next Eelde
Nordwin College Leeuwarden

Vergoedingen

De subsidieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding, deze ligt hoger dan de maximale subsidie bij de cursusgroepenregeling, en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. De diploma’s worden per leerjaar afgegeven.

Indien wordt voldaan aan alle voorwaarden volgen er twee betalingen:

 1. Degene die de opleiding heeft betaald, dat kan zowel de werkgever als de werknemer zijn, ontvangt op zijn rekening een subsidie van maximaal € 1.000 per jaar.
 2. De werknemer ontvangt op zijn rekening een bonus van € 250 per behaald diploma.

Vanaf het cursusjaar2018/2019 wordt de vergoeding als volgt:

 1. Degene die de opleiding heeft betaald, dat kan zowel de werkgever  als de werknemer zijn, ontvangt op zijn rekening een subsidie van maximaal € 1.500 per jaar.
 2. De werknemers ontvangt op zijn rekening een bonus van € 500 per behaald diploma. Hiervoor dient het diploma te worden geüpload.

Voorwaarden

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, gelden in hoofdlijnen de onderstaande voorwaarden:

 • De ingangsdatum van de subsidieregeling is 1 september 2018.
 • De subsidieregeling is alleen van toepassing op de volgende drie VHG brancheopleidingen:
  • Aankomend Hovenier
  • Hovenier
  • Vakbekwaam Hovenier
   De VHG brancheopleidingen ‘Assistent Hovenier’ en ‘Aankomend Projectleider’ komen niet voor deze subsidie in aanmerking.
 • De VHG brancheopleiding bestaat uit drie jaarlijkse trajecten die elk jaar weer in aanmerking komen voor subsidie. Per werknemer is er maximaal driemaal vergoeding mogelijk.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het uitkeringsreglement Cursusgroepen.

In afwijking op het uitkeringsreglement cursusgroepen is voor deze regeling aanvragen alleen mogelijk binnen twee maanden na afloop van de volledige cursusperiode. Dus niet gedurende de cursusperiode.
In afwijking op het uitkeringsreglement cursusgroepen is voor deze regeling een diplomabonus voor de werknemer beschikbaar nadat het betreffende diploma in de aanvraag is geüpload

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling, neem dan contact op met de klantenservice:

0900 - 040 13 28
info@colland-administratie.nl

Aanvraag

U kunt snel en simpel declareren door in te loggen. Een aanvraag vooraf is hierbij niet nodig. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de declaratie niet kan worden ingediend gedurende de opleiding, maar alleen aan het eind van de opleidingsperiode.

De declaratie wordt ingediend door degene die de factuur heeft betaald. Dit kan zowel de werkgever als de werknemer zijn. De naam op de factuur is hierbij leidend. De diplomabonus wordt verstrekt op basis van de declaratie door de werkgever in combinatie met aanlevering van het diploma.

Let op: de declaratie dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag binnen te zijn. Indien er geen declaratie wordt ingediend of het diploma niet op tijd wordt geüpload, dan betekent dit automatisch dat de werknemer ook geen diplomabonus ontvangt.

Het indienen van een declaratie gaat als volgt:

 • Uploadt de factuur van de school.
 • De factuur dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: de naam van de cursus, de cursusdata en de namen van de werknemers. Facturen zonder de namen van de werknemers worden niet geaccepteerd.
 • Uploadt het diploma.
 • Nadat uw declaratie is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail waarin u kunt zien wanneer de uitbetaling plaatsvindt.

* Mocht u geen digitale factuur kunnen sturen, is het mogelijk een kopie van de factuur te sturen naar de klantenservice, Postbus 3189, 5902 RD Venlo. Vermeld dan wel het registratienummer van de declaratie.

Declaratie indienen