VHG-brancheopleiding Hoveniers

De VHG-brancheopleiding is een gerenommeerde opleiding, die wordt gegeven door een van de onderstaande geselecteerde scholen. In de sector is behoefte aan goedgeschoold personeel. Deelname wordt daarom gestimuleerd met een speciale subsidieregeling.

Vergoedingen

De subsidieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. De diploma’s worden per leerjaar afgegeven.

Degene die de opleiding heeft betaald, ontvangt een subsidie van maximaal € 1.500,- per jaar. Dat kan zowel de werkgever als de werknemer zijn. De werknemer ontvangt een bonus van € 500,- per behaald diploma.

Voor het schooljaar 2020/2021 is de naar rato-vergoeding tijdelijk aangepast en geldt het volgende:

 • Was de werknemer in de opleidingsperiode tenminste 6 maanden aaneengesloten in dienst, dan ontvangt u de volledige vergoeding.
 • Was de werknemer in de opleidingsperiode 3 tot 6 maanden aaneengesloten in dienst, dan ontvangt u 50% van de vergoeding voor de opleidingskosten.
 • Was de werknemer in de opleidingsperiode 1 tot 3 maanden aaneengesloten in dienst, dan ontvangt u 25% van de vergoeding voor de opleidingskosten.
 • Was de werknemer in de opleidingsperiode minder dan 1 maand in dienst, dan wordt er geen vergoeding verstrekt.
 • De diplomabonus blijft in alle gevallen € 500.

Voor de VHG-brancheopleiding geldt voor schooljaar 2019/2020 de volgende naar rato-vergoeding:

 • Was de werknemer in de opleidingsperiode tenminste 9 maanden aaneengesloten in dienst, dan ontvangt u een volledige vergoeding.
 • Was de werknemer in de opleidingsperiode 6 tot 9 maanden aaneengesloten in dienst, dan ontvangt u 75% van de vergoeding
 • Was de werknemer in de opleidingsperiode minder dan 6 maanden in dienst, dan wordt er geen vergoeding verstrekt.
 • Voor alle hiervoor genoemde voorwaarden geldt dit voor zowel de opleidingskosten als de diplomabonus.

Voorwaarden

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, gelden in hoofdlijnen de onderstaande voorwaarden:

 • De subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de volgende drie VHG-brancheopleidingen:
  • Aankomend hovenier;
  • Hovenier;
  • Vakbekwaam hovenier.

Let op: De VHG-brancheopleidingen Assistent hovenier en Aankomend projectleider komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

 • De VHG-brancheopleiding bestaat uit drie jaarlijkse trajecten, die elk jaar weer in aanmerking komen voor subsidie. Per werknemer is er maximaal driemaal vergoeding mogelijk.
 • Voor deze regeling is declareren alleen mogelijk in de twee maanden na afloop van de opleidingsperiode.
 • De diplomabonus voor de werknemer is beschikbaar nadat het betreffende diploma in de declaratie is geüpload.
 • Om deel te nemen aan de regeling moet u in dienst zijn bij een hoveniersbedrijf, zoals opgenomen in het reglement. Voor vragen hierover, neem contact op met de Klantenservice via 088 008 45 50 of info@colland-administratie.nl

Let op: Om in aanmerking te komen voor jaarlijkse Colland scholings- en diplomavergoeding voor de opleiding Hovenier en Vakbekwaam Hovenier, willen wij u vragen akkoord te gaan met de ESF-deelnemersverklaring. Deze verklaring vindt u hier.

 • Vergoeding is alleen mogelijk bij het volgen van een VHG-brancheopleiding op een van de volgende scholen en locaties:

 

Onderwijsgroep Noordwest Holland (Clusius College) Alkmaar
 Lentiz Cursus & Consult Barendrecht
 Lentiz Cursus & Consult Maasland
Citaverde Bedrijfsopleidingen Roermond
Wellantcollege Houten
Helicon Eindhoven
Zone.college Almelo
Terra Next Eelde
Curio Breda
Scalda Groen College (in samenwerking met Helix learning) Goes
Aeres Velp

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 juli 2021 in het reglement VHG-brancheopleiding.

 

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling, neem dan contact op met de klantenservice:

088 008 45 50
info@colland-administratie.nl

Stappenplan declaratie

U kunt snel en simpel declareren door in te loggen. Een aanvraag vooraf is hierbij niet nodig.

 • Upload de factuur van de school.
 • De factuur dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: de naam van de cursus, de cursusdata en de naam van de werknemer. Facturen zonder de naam van de werknemer worden niet geaccepteerd.
 • Upload het diploma.
 • Nadat uw declaratie is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail waarin u kunt zien wanneer de uitbetaling plaatsvindt.

Aanvraag of declaratie indienen