Subsidieregeling T-rijbewijs

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Voor de kosten van het T-rijbewijs is een subsidie beschikbaar. De subsidieaanvraag voor werknemers en BBL-leerlingen gaat via de subsidieregeling voor cursussen. Voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs is er een aparte regeling. Zie hieronder.

Vergoedingen

50% van de kosten wordt vergoed.
Per deelnemer is maximaal € 1.500,- beschikbaar.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2019.
 • De leerling loopt stage op een bedrijf waar de cao Dierhouderij, Open Teelten of Paddenstoelenteelt van toepassing is.
 • De stageaanbieder draagt premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
 • De leerling heeft een stageovereenkomst voor prakijkleren of loopt stage vanuit een van de volgende opleidingen met crebonummer:
  • 25438 Vakexpert agrohandel en logistiek;
  • 25439 Vakexpert biologisch-dynamische landbouw;
  • 25534 Vakexpert teelt en groene technologie;
  • 25535 Vakexpert veehouderij;
  • 25434 Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek;
  • 25536 Vakbekwaam medewerker teelt;
  • 25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij;
  • 25436 Vakbekwaam medewerker veehouderij;
  • 25430 Medewerker agrohandel en logistiek;
  • 25431 Medewerker teelt;
  • 25432 Medewerker veehouderij.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een opleider (rijschool).
 • Het T-rijbewijs is behaald.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvraag

Alleen de leerling kan de declaratie indienen.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo