Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Bloembollen stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sectoren Dierhouderij en Open Teelten.

Per 1 januari 2021 geldt er een nieuwe regeling

Aanvragen wordt vereenvoudigd en de  indieningstermijn wordt verlengd. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de voorwaarden. U vindt hier zo spoedig mogelijk meer informatie. Houd deze website in de gaten, of neem voor informatie contact op met de klantenservice.

 

Aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Dit kan zijn de stagiair of de ouder/verzorger. U heeft in elk geval de volgende informatie/documenten nodig:

  • Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  • Facturen rijschool e.d.
  • Stageovereenkomst
  • Het BPL-nummer van het bedrijf

Aanvraag of declaratie indienen

 

 

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo