Subsidieregeling T-rijbewijs Dierhouderij stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sectoren Dierhouderij en Open Teelten.

 

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 •  subsidieregeling geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Per sector is door de sectorcommissie een budget vastgesteld voor de regeling. De regeling kan door de sectorcommissie voor het einde van de looptijd sluiten als sprake is van budgetoverschrijding. Dit wordt via deze website bekend gemaakt.
 • De subsidie wordt aangevraagd binnen 2 maanden na het einde van het schooljaar 2020/2021.
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • De stagiair heeft een stage-overeenkomst met een bedrijf/stage-bieder waar de cao Dierhouderij of Open teelten van toepassing is. Het bedrijf draagt premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Het T-rijbewijs is behaald in de periode vanaf 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Dit kan zijn de stagiair of de ouder/verzorger. U heeft in elk geval de volgende informatie/documenten nodig:

 • Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
 • Facturen rijschool e.d.
 • Stageovereenkomst
 • Het BPL-nummer van het bedrijf

Aanvraag of declaratie indienen

 

 

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo