Subsidie HBO-opleidingen Glastuinbouw

Voor het volgen van een HBO-opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidie aan. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via ‘Direct aanvragen of declareren’. De declaratie moet uiterlijk op 31 december na afronding van het schooljaar bij ons binnen zijn.

 

Vergoedingen

De vergoeding bedraagt in 2023 maximaal € 1.500 per schooljaar.

Vanaf 01-01-2022 komen alleen HBO deeltijd opleidingen die aantoonbaar sectorrelevant zijn voor subsidie in aanmerking. Voltijd opleidingen komen niet meer voor subsidie in aanmerking.

 

 

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de onderstaande voorwaarden:

  • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
  • Bij de declaratie wordt een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling ingediend;
  • De declaratie moet uiterlijk op 31 december na het betreffende schooljaar zijn ingediend;
  • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd.
  • De opleiding is een deeltijd Hbo-opleiding.
  • De opleiding is sectorrelevant

Bekijk de volledige voorwaarden in het reglement  HBO-opleidingen

Subsidie aanvragen

Bij een meerjarige HBO-opleiding vraagt u per deelnemer jaarlijks subsidie aan en declareert u aan het eind van elk schooljaar.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo