Seniorenregeling Open Teelten Landbouw

Onder andere door de verhoging van de pensioenleeftijd is het steeds belangrijker voor werknemers om in goede gezondheid en gemotiveerd tot aan het pensioen te blijven werken. Hiervoor heeft het fonds Colland Arbeidsmarkt voor o.a. de sector Open Teelten de Seniorenregeling.

Met deze regeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het bruto loon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of gewoon om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid. Zo blijven werknemers met plezier werken.

Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert u ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Zo gaat er geen waardevolle kennis en ervaring verloren.

Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling in de flyer.

Vergoeding

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. In 2018 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 80 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de seniorenregeling gelden de onderstaande voorwaarden:

  • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen;
  • De werknemer mag vanaf de aanmelding maximaal 5 jaar van de regeling gebruik maken; Let op! Als de werknemer vanaf 60 jaar gebruik maakt van de regeling dan stopt de regeling enkele jaren voor de individuele AOW-leeftijd
  • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam geweest in één of meer Open Teelten bedrijven.

Kijk in het verstrekkingsreglement Seniorenregeling Open Teelten voor de volledige voorwaarden.

Aanvraag

Een werknemer die geïnteresseerd is in de seniorenregeling, geeft dit drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum aan door middel van een schriftelijk verzoek bij de werkgever. De werkgever kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum voor de werknemer een digitale aanvraag indienen. Log in om een aanvraag in te dienen. Eventueel kan een aanvraag ook schriftelijk worden ingediend.

Let op: De regeling kan pas ingaan op de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat. Bij de start van de regeling wordt, daar waar het gaat om de indieningstermijn van de aanvraag in relatie tot de ingangsdatum van deelname aan de regeling, afgeweken van het reglement. Tot 3 maanden na de openstelling kunt u aanvragen indienen met een gewenste ingangsdatum vanaf 1 april.

Aanvraag indienen

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over de seniorenregeling?
Neem dan contact op met de klantenservice:

0900 - 040 13 28
info@colland-administratie.nl