Seniorenregeling Open Teelten Landbouw

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. Tot 1 augustus 2020 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 80,- per gedeclareerde seniorendag. Vanaf 1 augustus 2020 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 84,- per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

  • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
  • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten.
  • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar.
  • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2020 in het reglement seniorenregeling Open Teelten.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo