Seniorenregeling Open Teelten Boomkwekerij

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

  • In 2022 is de vergoeding voor werkgevers € 87 per gedeclareerde seniorendag.
  • De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag over 2023 wordt later vastgesteld.

Voorwaarden

  • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
  • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Boomkwekerij.
  • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar.
  • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2023 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Open Teelten Boomkwekerij.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever? 
Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Dit betekent het volgende:

  • Was u als werknemer werkzaam in een of meerdere van de bovenstaande sectoren, dan telt dit mee met het bepalen van de referte-eis (5 aaneengesloten jaren, ten minste 26 weken per jaar).
  • Stapt u als deelnemer aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever buiten de eigen sector, dan kunt u volgens de voorwaarden van de nieuwe sector deelnemen/blijven deelnemen aan de seniorenregeling. De periode dat u al heeft deelgenomen aan de seniorenregeling, wordt in mindering gebracht op de maximale looptijd van de regeling.
  • Stapt de werknemer over naar een werkgever binnen de eigen sector, dan kan de seniorenregeling ongewijzigd blijven doorlopen. Hiervan moet melding gemaakt worden bij CAS.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo