Seniorenregeling Hoveniers

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Per 1 januari 2019 is de looptijd van de seniorenregeling verlengd naar maximaal 8 jaar.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

 • In 2022 is de vergoeding voor werkgevers € 115 per gedeclareerde seniorendag.
 • De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag over 2023 wordt later vastgesteld.

 

Voorwaarden

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers.
 • Afhankelijk van de geboortedatum is het mogelijk eerder deel te nemen:
  • Geboren voor 1 november 1960: deelnemen mogelijk per 1 juli 2019;
  • Geboren voor 1 januari 1961: deelnemen mogelijk per 1 januari 2020;
  • Geboren voor 1 maart 1961: deelnemen mogelijk per 1 juli 2020;
  • Geboren voor 1 mei 1961: deelnemen per 1 januari 2021;
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2023 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Hoveniers.

Overstappen naar een andere werkgever

Stapt u als werknemer die deelneemt aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever, binnen of buiten de eigen sector, controleer dan de mogelijkheden en voorwaarden in het reglement seniorenregeling. Of neem contact op met de Klantenservice.

 

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo