Seniorenregeling Hoveniers

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Per 1 januari 2019 is de looptijd van de seniorenregeling verlengd naar maximaal 8 jaar.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. In 2020 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 115,- per gedeclareerde seniorendag.

 

Voorwaarden

 • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers.
 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • Afhankelijk van de geboortedatum is het mogelijk eerder deel te nemen:
  • Geboren voor 1 november 1960: deelnemen mogelijk per 1 juli 2019;
  • Geboren voor 1 januari 1961: deelnemen mogelijk per 1 januari 2020;
  • Geboren voor 1 maart 1961: deelnemen mogelijk per 1 juli 2020;
  • Geboren voor 1 mei 1961: deelnemen per 1 januari 2021;
  • Geboren voor 1 juli 1961: deelnemen per 1 juli 2021.
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het reglement seniorenregeling Hoveniers.

Overgangsregeling voor bestaande en oud-deelnemers eerdere regelingen

In 2019 is de looptijd van de seniorenregeling uitgebreid naar 8 jaar. Voor bestaande en oud-deelnemers van eerdere seniorenregelingen geldt een overgangsregeling.

Bestaande deelnemers krijgen een automatische verlenging van de looptijd. Deelname eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd of na 8 jaar. De deelnemer ontvangt hierover automatisch bericht.

Heeft de werknemer in het verleden al deelgenomen voor een periode korter dan 8 jaar? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen voor de resterende periode. De resterende periode gaat in op het moment van de aanvraag.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo