Seniorenregeling Groen Grond en Infrastructuur

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 90% van het brutoloon.

De uitgebreide seniorenregeling maakt het vanaf drie jaar voor de persoonlijke AOW leeftijd mogelijk om 60% te gaan werken, met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon.

Gewijzigde regeling

Per 1 juli 2022 worden de voorwaarden van de regeling gewijzigd. De wijziging geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 is de seniorenregeling uitgebreid. Vanaf drie jaar voorafgaand aan de persoonlijke AOW leeftijd is het mogelijk om 60% te gaan werken met behoud van 85% van het brutoloon. Pensioenopbouw vindt plaats over 85% loon.

Vergoedingen  

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast op basis van de daadwerkelijke loonkosten in de sector.

  • De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de loonkosten van een werknemer die is ingedeeld in functiegroep E6 uitgaande van een 40-urige werkweek.
  • De vergoeding voor 2022 is € 102,88 per gedeclareerde seniorendag.
  • Voor werknemers die hoger ingeschaald zijn dan in functiegroep E6, kan een aangepaste vergoeding worden verstrekt.

Voorwaarden

De voorwaarden van de huidige seniorenregeling zijn onder andere:

  • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
  • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen Grond en Infrastructuur.
  • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar.
  • De werknemer gaat 20% minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 90% van het brutoloon.

Uitgebreide seniorenregeling

De bepalingen met betrekking tot de uitgebreide seniorenregeling zijn opgenomen in het reglement dat op 1 juli 2022 van kracht wordt. Deze bepalingen gelden dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

De voorwaarden van de uitgebreide seniorenregeling zijn onder andere:

  • De werknemer kan vanaf drie jaar voorafgaand aan zijn individuele AOW leeftijd tot zijn individuele AOW leeftijd gebruik maken van de uitgebreide regeling.
  • De werknemer gaat 60% werken met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon.
  • Kijk voor de de volledige voorwaarden per 1 juli 2022 in het verstrekkingen reglement seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk).

 

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij de werkgever met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo