Seniorenregeling Groen Grond en Infrastructuur

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

De uitgebreide seniorenregeling maakt het vanaf drie jaar voor de persoonlijke AOW leeftijd mogelijk om 60% te gaan werken, met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Gewijzigde regeling

Per 1 juli 2022 zijn de voorwaarden van de regeling gewijzigd. De wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 is de seniorenregeling uitgebreid. Vanaf drie jaar voorafgaand aan de persoonlijke AOW leeftijd is het mogelijk om 60% te gaan werken met behoud van 85% van het brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Vergoedingen  

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast op basis van de daadwerkelijke loonkosten in de sector.

 • De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de loonkosten van een werknemer die is ingedeeld in functiegroep E6 uitgaande van een 40-urige werkweek.
 • De vergoeding voor 2022 is € 102,88 per gedeclareerde seniorendag.
 • Voor werknemers die hoger ingeschaald zijn dan in functiegroep E6, kan een aangepaste vergoeding worden verstrekt.
 • De dagvergoeding voor 2023 wordt later dit jaar vastgesteld.

Voorwaarden

De voorwaarden van de seniorenregeling zijn onder andere:

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen Grond en Infrastructuur.
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar.
 • De werknemer gaat 20% minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Uitgebreide seniorenregeling

De voorwaarden van de uitgebreide seniorenregeling zijn onder andere:

 • De werknemer kan vanaf drie jaar voorafgaand aan zijn individuele AOW leeftijd tot zijn individuele AOW leeftijd gebruik maken van de uitgebreide regeling.
 • De werknemer gaat 60% werken met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.
 • Kijk voor de de volledige voorwaarden in het verstrekkingen reglement seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur.

 

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij de werkgever met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo