Seniorenregeling Groen Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 90% van het brutoloon.

Gewijzigde regeling

Per 1 juli 2021 zijn de voorwaarden van de regeling gewijzigd. De intreedleeftijd wordt verhoogd naar 60 jaar. De deelnameperiode van de regeling wordt verhoogd van 5 naar maximaal 8 jaar.

Vanaf 1 januari 2021 is er een overgangsregeling. Lees onder het kopje "Voorwaarden" wat dit betekent voor nieuwe aanmeldingen en voor u als huidige deelnemer.

Vergoedingen  

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast op basis van de daadwerkelijke loonkosten in de sector.

 • Vanaf 2021 zal daarbij worden uitgegaan van een werknemer in dienst voor onbepaalde tijd die is ingedeeld in functiegroep E6 in plaats van E4. De vergoeding voor 2021 is € € 101,27 per gedeclareerde seniorendag.
 • Voor werknemers die ingeschaald zijn hoger dan E6 kan een aangepaste vergoeding worden verstrekt. Voor werknemers die voor 1 juli 2021 al deelnamen aan de regeling hebben hun werkgevers bericht gekregen over de wijziging in de seniorenregeling en het tot 1 september 2021 kunnen uploaden van een loonstrook. Uploaden van een loonstrook voor werknemers die al voor 1 juli deelnamen is nu niet meer mogelijk.
 • Voor nieuwe aanvragen moet het 100% salaris zijn opgenomen in de aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden

Voorwaarden nieuwe aanmeldingen vanaf 1-1-2021

 • De werknemer kan vanaf 10 jaar voor de individuele AOW leeftijd gebruik maken van de regeling.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen, Grond en infrastructuur (Loonwerk).
 • De maximale deelnameperiode is 5 jaar. Let op: nadat uw aanmelding is goedgekeurd, wordt de maximale deelnameperiode op basis van de overgangsregeling verlengd naar 8 jaar (maximaal tot de individuele AOW-leeftijd).
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aanvulling op de arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 juli 2021 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Groen Grond en Infrastructuur (Loonwerk).

Voorwaarden nieuwe aanmeldingen vanaf 1-7-2021 

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen, Grond en infrastructuur (Loonwerk).
 • De maximale deelnameperiode is 8 jaar (maximaal tot de individuele AOW-leeftijd).
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aanvulling op de arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 juli 2021 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk).

Overgangsregeling - deelnemers die op 31 december 2020 al deelnemen aan de regeling

 • Voor de werknemer die op 31 december 2020 reeds gebruik maakte van de seniorenregeling wordt de deelnameperiode verlengd tot maximaal 8 jaar.
 • De periode dat de werknemer reeds gebruik gemaakt heeft van de regeling wordt in mindering gebracht op de nieuwe maximale deelnameperiode.
 • De regeling eindigt na het bereiken van de maximale deelnameperiode of bij het bereiken van de individuele AOW leeftijd.

Overgangsregeling – deelnemers vanaf 1 januari 2021

 • Voor de werknemer die op of na 1 januari 2021 gebruik maakt van de seniorenregeling, wordt de deelnameperiode verlengd tot maximaal 8 jaar
 • De periode dat de werknemer reeds gebruik gemaakt heeft van de regeling wordt in mindering gebracht op de nieuwe maximale deelnameperiode.
 • De regeling eindigt na het bereiken van de maximale deelnameperiode of bij het bereiken van de individuele AOW leeftijd.

Geen overgangsregeling voor oud-deelnemers

Was u deelnemer in de afgelopen jaren en heeft u de volledige periode benut of om een andere reden deelname aan de regeling beëindigd, dan kunt u niet nogmaals deelnemen. Voor u is geen (overgangs)regeling getroffen.

Overstappen naar een andere werkgever
Stapt u als werknemer die gebruik maakt van de seniorenregeling over naar een andere werkgever, binnen of buiten de eigen sector, controleer dan de mogelijkheden en voorwaarden in het reglement seniorenregeling. Of neem contact op met de klantenservice.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 juli 2021 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk).

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij de werkgever met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo