Seniorenregeling Dierhouderij

Onder andere door de verhoging van de pensioenleeftijd is het steeds belangrijker voor werknemers om in goede gezondheid en gemotiveerd tot aan het pensioen te blijven werken. Hiervoor heeft het fonds Colland Arbeidsmarkt voor o.a. de sector Dierhouderij de Seniorenregeling.

Met deze regeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het bruto loon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of gewoon om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid. Zo blijven werknemers met plezier werken.

Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert u ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Zo gaat er geen waardevolle kennis en ervaring verloren.

Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling in de flyer.

Vergoeding

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. In 2018 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 73,47 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de seniorenregeling gelden de onderstaande voorwaarden:

  • De werknemer is 62 jaar of ouder op het moment van aanvragen;
  • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de dierhouderij

Kijk in het verstrekkingsreglement Seniorenregeling Dierhouderij voor de volledige voorwaarden.

Aanvraag

Een werknemer die geïnteresseerd is in de seniorenregeling, geeft dit drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum aan door middel van een schriftelijk verzoek bij de werkgever. De werkgever kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum voor de werknemer een digitale aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Log in om een aanvraag in te dienen. Eventueel kan een aanvraag ook schriftelijk worden ingediend.

Aanvraag indienen

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over de seniorenregeling?
Neem dan contact op met de klantenservice:

0900 - 040 13 28
info@colland-administratie.nl