Seniorenregeling Bloembollengroothandel

Het is steeds belangrijker voor werknemers om gemotiveerd en in goede gezondheid te blijven werken tot aan hun pensioen. De verhoging van de pensioenleeftijd is een belangrijke factor. Sociale partners van de sector Bloembollengroothandel zijn ter ondersteuning van oudere werknemers gestart met een Seniorenregeling. 

Met de Seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of om gewoon te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid. Werknemers blijven op deze manier met plezier werken.

Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert u ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Hiermee voorkomt u dat er waardevolle kennis en ervaring verloren gaat. 

Vergoeding

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. In 2019 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 77,38 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de seniorenregeling gelden de onderstaande voorwaarden:

  • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam geweest in één of meer Bloembollengroothandelbedrijven;
  • De werknemer de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar voor de, bij aanvraag van de seniorenregeling geldende, individuele AOW- leeftijd ligt.

Kijk in het verstrekkingsreglement Seniorenregeling Bloembollengroothandel voor de volledige voorwaarden.

Aanvraag

Een werknemer die geïnteresseerd is in de seniorenregeling, geeft dit drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum aan door middel van een schriftelijk verzoek bij de werkgever. De werkgever kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum voor de werknemer een digitale aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Log in om een aanvraag in te dienen. Eventueel kan een aanvraag ook schriftelijk worden ingediend.

Let op: De regeling kan pas ingaan op de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag indienen


Bij een gemiddeld bedrijf in de bloembollengroothandel is 60% van de medewerkers ouder dan 40 jaar. Wat gebeurt er als deze mensen het bedrijf verlaten? Kennis is kracht: zorg dat ze behouden blijft. Speciaal voor de bloembollengroothandel zijn sociale partners het initiatief #kenniskracht gestart, gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.

Bedrijven die een of meer medewerkers aanmelden voor de seniorenregeling, kunnen profiteren van diverse activiteiten om de kennis binnen het bedrijf te borgen en de inzetbaarheid van vaste en flexibele medewerkers te vergroten. De bedrijven worden gebeld met een specifiek aanbod vanuit #kenniskracht.

Kijk voor meer informatie op www.dashboardkenniskracht.nl of neem contact op via kenniskracht@actor.nl.

#KENNISKRACHT

Samen met uw werknemers aan de slag met duurzame inzetbaarheid?
Kijk op het dasboard #kenniskracht!

 

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over de seniorenregeling?
Neem dan contact op met de klantenservice:

0900 - 040 13 28
info@colland-administratie.nl