Seniorenregeling Bloembollengroothandel

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. Vanaf  1 januari 2020 bedraagt de vergoeding voor werkgevers  € 89,90 per gedeclareerde seniorendag en per 1 juli 2020 € 91,80.

Voorwaarden

  • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in een of meer bloembollengroothandelbedrijven.
  • De werknemer heeft bij de aanvraag van de subsidie de leeftijd bereikt die vijf jaar voor de individuele AOW-leeftijd ligt.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het reglement seniorenregeling Bloembollengroothandel.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij de werkgever met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Bij een gemiddeld bedrijf in de Bloembollengroothandel is 60% van de medewerkers ouder dan 40 jaar. Wat gebeurt er als deze mensen het bedrijf verlaten? Speciaal voor de Bloembollengroothandel zijn sociale partners het initiatief #kenniskracht gestart, gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.

Bedrijven die een of meer medewerkers aanmelden voor de seniorenregeling, kunnen profiteren van diverse activiteiten om de kennis binnen het bedrijf te borgen en de inzetbaarheid van vaste en flexibele medewerkers te vergroten. De bedrijven worden gebeld met een specifiek aanbod vanuit #kenniskracht.

Kijk voor meer informatie op www.dashboardkenniskracht.nl of neem contact op via kenniskracht@actor.nl.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo