Seniorenregeling Bloembollengroothandel

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

  • In 2022 is de vergoeding voor werkgevers per 1 januari € 93,11 en per 1 juli € 95,08 per gedeclareerde seniorendag.
  • De dagvergoeding voor 2023 wordt later dit jaar vastgesteld.

Voorwaarden

  • De werknemer heeft bij de aanvraag van de subsidie de leeftijd bereikt die vijf jaar voor de individuele AOW-leeftijd ligt.
  • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Bloembollengroothandel.
  • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar.
  • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2023 in het verstrekkingseglement seniorenregeling Bloembollengroothandel.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever? 

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Dit betekent het volgende:

  • Was u als werknemer werkzaam in een of meerdere van de bovenstaande sectoren, dan telt dit mee met het bepalen van de referte-eis (5 aaneengesloten jaren, ten minste 26 weken per jaar).
  • Stapt u als deelnemer aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever buiten de eigen sector, dan kunt u volgens de voorwaarden van de nieuwe sector deelnemen/blijven deelnemen aan de seniorenregeling. De periode dat u al heeft deelgenomen aan de seniorenregeling, wordt in mindering gebracht op de maximale looptijd van de regeling.
  • Stapt de werknemer over naar een werkgever binnen de eigen sector, dan kan de seniorenregeling ongewijzigd blijven doorlopen. Hiervan moet melding gemaakt worden bij CAS.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Bij een gemiddeld bedrijf in de Bloembollengroothandel is 60% van de medewerkers ouder dan 40 jaar. Wat gebeurt er als deze mensen het bedrijf verlaten? Speciaal voor de Bloembollengroothandel zijn sociale partners het initiatief #kenniskracht gestart, gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.

Bedrijven die een of meer medewerkers aanmelden voor de seniorenregeling, kunnen profiteren van diverse activiteiten om de kennis binnen het bedrijf te borgen en de inzetbaarheid van vaste en flexibele medewerkers te vergroten. De bedrijven worden gebeld met een specifiek aanbod vanuit #kenniskracht.

Kijk voor meer informatie op www.dashboardkenniskracht.nl of neem contact op via kenniskracht@actor.nl.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo