Scholingsvouchers Open Teelten

Sociale partners in de sector Open Teelten (bloembollenteelt, landbouw, tuinbouw en boomkwekerij) vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden zijn per 1 januari 2017 scholingsvouchers beschikbaar voor werknemers in de sector Open Teelten. Met een scholingsvoucher ontvang je als werknemer een individueel budget. Dit budget is te besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in de functie wordt gestimuleerd. Op die manier blijf je in de toekomst breed inzetbaar. 

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor een scholingsvoucher als je werknemer bent volgens de cao Open Teelten. Ook als je werkloos bent kom je in aanmerking, op voorwaarde dat je niet langer dan 6 maanden vóór de subsidieaanvraag werkloos bent.

Inhoud van de regeling

Van de financiële vergoeding die je ontvangt van het fonds Colland Arbeidsmarkt kun je een cursus of opleiding volgen naast je huidige werk in de sector Open Teelten. Het gaat hier om het aanleren van nieuwe vaardigheden en/of technieken, waardoor je in de toekomst ook geschikt bent voor andere werkzaamheden of een toekomstige functie.

Bekijk voor meer informatie de brochure hieronder.

cover-brochure

Premie en vergoedingen

Met een scholingsvoucher ontvang je een eenmalig budget van maximaal € 1.500 voor de cursus of opleiding die je naast je werk in de sector Open Teelten wilt volgen. Dit bedrag is afkomstig van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Kost een cursus of opleiding minder dan € 1.500? Dan kun je het resterende bedrag besteden aan een eventuele volgende cursus.

Voorwaarden

Om voor een scholingsvoucher in aanmerking te komen, gelden in hoofdlijnen de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent werknemer volgens de cao Open Teelten;
  • Als je werkloos bent, ben je dat niet langer dan 6 maanden op het moment van subsidieaanvraag;
  • Je (voormalig) werkgever heeft premie voor je afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Je komt niet in aanmerking voor een scholingsvoucher in de volgende gevallen:

  • De scholing op verzoek van de werkgever;
  • De scholing wordt gesubsidieerd door andere fondsen of regelingen;
  • De scholing is niet afgesloten met een certificaat, getuigschrift of diploma;
  • De scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie;
  • De scholing is niet arbeidsgericht.

Kijk voor de volledige voorwaarden en inhoud van de regeling in de brochure en het uitkeringsreglement Scholingsvouchers Open Teelten.

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over de scholingsvouchers?
Neem dan contact op met de klantenservice:

0900 - 040 13 28
info@colland-administratie.nl

Aanvraag en declaratie

Een cursusbudget vraag je online aan. Je doorloopt verschillende stappen in dit proces die hieronder kort worden behandeld.

Stap 1Log in om te declareren. Klik vervolgens op ‘Scholingsvouchers’. Geef hier je huidige functie door en vraag het budget aan.

Stap 2: Het door jou ingevulde aanvraagformulier wordt beoordeeld.

Stap 3: Als je er zeker van wil zijn dat je de cursus vergoed krijgt na afloop ervan, wacht dan tot je aanvraag is goedgekeurd. Je hoort dan bovendien welk bedrag je maximaal gaat ontvangen. Na de goedkeuring start je vervolgens met je cursus.

Stap 4: Als je cursus is afgelopen, declareer je de kosten bij Colland. Nadat je declaratie is goedgekeurd, ontvang je een e-mail met informatie over de uitbetaling.

Let op: de declaratie van de cursus moet binnen twee maanden na de laatste cursusdag ontvangen zijn door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Bekijk voor de volledige voorwaarden en inhoud van de regeling de brochure hierboven.

Aanvraag indienen