Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Hoveniers

Regeling Vervroegd Uittreden Hoveniers
Is het werk moeilijk vol te houden tot je pensioen? De sector hoveniers heeft een speciale regeling getroffen zodat de oudere werknemer die lange tijd in een uitvoerende functie heeft gewerkt eerder kan stoppen met werken. Hiermee kan de werknemer de periode tot AOW overbruggen.

Klik op onderstaande video om het Webinar terug te kijken:

Vergoedingen
De hoogte van de RVU-uitkering is gebaseerd op de netto AOW-uitkering. Deze wordt jaarlijks aangepast op basis van de door de overheid vast te stellen RVU-drempelvrijstelling. De jaarlijkse indexatie wordt bekend gemaakt op www.collandarbeidsmarkt.nl.

 • In 2023 is de RVU-uitkering bruto € 2.037 per maand bij een fulltime dienstverband. Deze uitkering wordt maandelijks verstrekt aan de werknemer;
 • Werk je minder dan 37 uur per week, dan krijg je een uitkering naar rato van je deeltijdpercentage;
 • Werknemers die gebruik maken van de seniorenregeling Hoveniers ontvangen een naar rato vergoeding van 90% indien sprake is van een 4-daagse werkweek. Bij een kortere werkweek is de vergoeding naar rato;
 • De vergoeding wordt verstrekt tot het bereiken van de individuele AOW leeftijd.

Voorwaarden
De voorwaarden voor het aanvragen zijn:

 • De werknemer dient de aanvraag 3 maanden voorgaand aan de gewenste indieningsdatum in bij de uitvoerder;
 • De werknemer voert gesprek met/informeert de werkgever. Werkgever hoeft echter niet akkoord te gaan;
 • De werknemer heeft op de uittredingsdatum een leeftijd bereikt die maximaal 36 maanden voor de AOW gerechtigde leeftijd ligt;
 • De werknemer is direct voorafgaand aan de uittredingsdatum tenminste 10 jaar werkzaam in de sector Hoveniers, waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie (zie overzicht toepasselijke functies);
 • De werknemer treedt bij deelname aan de RVU regeling op eigen verzoek uit dienst;
 • De maximale looptijd na aanmelding is 3 jaar, de vergoeding stopt bij het bereiken van de individuele AOW leeftijd;
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum dat de aanvraag door de uitvoeringsorganisatie is goedgekeurd;
 • Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024. De regeling loopt tot 1 oktober 2024 vanwege een subsidie van SZW die tot die datum loopt.

Toepasselijke functie
De werknemer heeft tenminste 10 jaar direct voor uittreding een dienstverband in de sector Hoveniers waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie conform het functieraster in de cao voor het Hoveniersbedrijf met uitzondering van de functies van telefoniste/receptioniste, administratief medewerker en secretaresse.

Aanvraag
Bent u als werknemer geïnteresseerd in de RVU? Meld u dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij de uitvoerder van de RVU-regeling. Het aanmelden voor de RVU Regeling Hoveniers kan nu via de website van ww-plus .

RVU in het kort
Vanaf 1 januari 2023 is de Regeling Vervroegd Uittreden voor de Hovenierssector (RVU) formeel van kracht en kunnen werknemers van deze branche zich aanmelden.

Als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord kunnen werknemers in de Hovenierssector maximaal 3 jaar voor hun AOW-datum een beroep doen op de RVU-regeling en zo eerder stoppen met werken. De werknemer krijgt maximaal 3 jaar lang, tot aan de AOW-datum, een maandelijkse RVU-uitkering (ter hoogte van de AOW-uitkering). De werknemer moet hiervoor stoppen met werken en geen nieuw betaald werk meer beginnen.

Vraag advies
Om gebruik te maken van de RVU moet de werknemer zijn of haar baan definitief opzeggen, dat is een forse en grote stap! Daarnaast kan de hoogte van een netto RVU-uitkering in individuele gevallen verschillen, bijvoorbeeld doordat de werknemer parttime werkt of door het wel of niet toepassen van een heffingskorting.

We raden de werknemer daarom aan om advies te vragen voordat die beslissing genomen wordt. Dit bijvoorbeeld om de gevolgen voor de pensioenopbouw en de mogelijkheden om gebruik te maken van het BPL pensioen als aanvulling op de RVU uitkering te bespreken.  Daar helpt de pensioenconsulent van BPL Pensioen u graag bij: werknemers in de bedrijfstak voor Hoveniers kunnen via https://www.bplpensioen.nl/persoonlijk-gesprek-met-een-pensioenconsulent een fysiek gesprek inplannen. Een videogesprek kan via https://www.bplpensioen.nl/videogesprek-pensioenconsulent

Aanmelden voor een RVU-uitkering
Vanaf heden kun je een officiële aanvraag indienen bij WW-plus via deze link. WW-plus is uitvoeringsinstantie voor bovenwettelijke WW-uitkeringen.

Meer informatie?
Medewerkers kunnen bellen met de vakbonden die betrokken zijn bij de cao:

FNV Agrarisch Groen: telefoon: 088 - 368 0 368 email: agrarischgroen@fnv.nl

CNV Vakmensen: telefoon 030 – 751 1007 email j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Koninklijke VHG: telefoon 085 330 77 00 email ondernemershelpdesk@vhg.org

Colland Arbeidsmarkt
De RVU wordt gefinancierd en uitgevoerd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit budget is als volgt opgebouwd:

 • Premie aan Colland Arbeidsmarkt door werkgevers voor werknemers;
 • Reserves seniorenregeling

Dit met behulp van de subsidie van het ministerie van SZW via de MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) regeling. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

De RVU regeling Hoveniers wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de Hoveniersbranche:

     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------