Subsidieregeling overbruggingsfonds Open Teelten Boomkwekerij

Overbruggingsfonds (OBF) per 1 januari 2023 opgeheven
Het Overbruggingsfonds heeft in de afgelopen jaren vele werkgevers financieel kunnen ondersteunen bij de gevolgen van onwerkbaar weer. Hierbij hebben werknemers gebruik gemaakt van de subsidie vanuit het Overbruggingsfonds. Het bestuur van het Overbruggingsfonds heeft het besluit genomen om het fonds per 1 januari 2023 op te heffen. Werkgevers kunnen voor onwerkbaar weer terecht bij het UWV. Klik hier voor meer informatie.

Vergoedingen

U kunt geen onwerkbaar weer dagen meer declareren bij het Overbruggingsfonds. U kunt hiervoor terecht bij het UWV. Klik voor meer informatie op deze link.

Voorwaarden

  • De werkgever bepaalt zelf wanneer werknemers een overbruggingsdag opnemen.
  • Jaarlijks kunt u voor maximaal 30 dagen gebruikmaken van de regeling.
  • U krijgt alleen een vergoeding voor dagen die geheel zijn overbrugd. Dagen die niet volledig zijn overbrugd, worden niet vergoed.
  • Tijdens een overbruggingsdag betaalt u uw werknemers 100% van het brutoloon door. Daarna kunt u bij het OBF een deel van de loonkosten declareren.
  • Het fonds hanteert een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag.
  • Niet-gedeclareerde dagen voor Open Teelten vervallen per 1 juni van het betreffende jaar.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het verstrekkingenreglement OBF.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo