Subsidieregeling overbruggingsfonds Open Teelten Boomkwekerij

De subsidieregeling overbruggingsfonds geldt alleen voor bestaande deelnemers. Het is niet meer mogelijk om nieuwe deelnemers aan te melden.

Weersomstandigheden zorgen er soms voor dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Het Overbruggingsfonds (OBF) zorgt er met de subsidieregeling overbruggingsfonds voor dat de werkgever deze periodes financieel kan opvangen en dat hij werknemers in vaste dienst kan houden.

Vergoedingen

De OBF-vergoedingen in de periode 2021-2022 bedragen € 101,91 per overbruggingsdag.

Voorwaarden

  • De werkgever bepaalt zelf wanneer werknemers een overbruggingsdag opnemen.
  • Jaarlijks kunt u voor maximaal 30 dagen gebruikmaken van de regeling.
  • U krijgt alleen een vergoeding voor dagen die geheel zijn overbrugd. Dagen die niet volledig zijn overbrugd, worden niet vergoed.
  • Tijdens een overbruggingsdag betaalt u uw werknemers 100% van het brutoloon door. Daarna kunt u bij het OBF een deel van de loonkosten declareren.
  • Het fonds hanteert een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag.
  • Niet-gedeclareerde dagen voor Open Teelten vervallen per 1 juni van het betreffende jaar.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het verstrekkingenreglement OBF.

Declaratie

Aan het einde van de overbruggingsperiode ontvangt u per e-mail bericht dat u kunt declareren. Voor de sector Open Teelten kunt u per 1 april uw declaratie indienen (indienen declaratie 1 april tot 1 juni van het betreffende jaar).

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo