OBF (onwerkbaar weer) Loonwerk

Weersomstandigheden zorgen er in de sector Loonwerk soms voor dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Ook al verbetert het weer, dan nog is de grond vaak lang slecht bewerkbaar. Het resultaat is dat er gebrek aan werk ontstaat. Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt u als werkgever in staat om deze periodes financieel op te vangen en uw werknemers in vaste dienst te houden. Doordat u uw werknemers in vaste dienst houdt, betaalt u de verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.

Vergoedingen

De OBF-vergoedingen in de periode 2019 bedragen € 93,18 per overbruggingsdag.
Deze vergoeding geldt ook voor de ondernemingen Gebr. Van Kessel en Hommel.


Voorwaarden deelname

Vanaf 9 oktober 2017 is het voor bedrijven of deelnemers uit de sector Loonwerk niet meer mogelijk om zich aan te melden. Voor bestaande deelnemers blijft de regeling van kracht.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het verstrekkingenreglement OBF.


Voorwaarden vergoeding

U bepaalt zelf wanneer uw werknemers een overbruggingsdag opnemen. Voor de vergoeding van het OBF gelden in hoofdlijnen de volgende voorwaarden:

 • U kunt jaarlijks voor maximaal 30 dagen gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat uw werknemers bij u in dienst zijn.
 • U krijg alleen een vergoeding voor dagen die geheel zijn overbrugd. Dagen die niet volledig zijn overbrugd worden dus niet vergoed.
 • Tijdens een overbruggingsdag betaalt u uw werknemers 100% van het brutoloon door. Daarna kunt u bij het OBF een deel van de loonkosten declareren.
 • Het fonds hanteert een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag.
 • Niet gedeclareerde dagen voor Loonwerk vervallen per 15 december van het betreffende jaar.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het verstrekkingenreglement OBF.

VRAGEN?

Heeft u nog vragen over regeling OBF Onwerkbaar weer?
Neem dan contact op met de klantenservice:

0900 - 040 13 28
info@colland-administratie.nl

Declaratie

Aan het einde van de overbruggingsperiode krijgt u een e-mail dat u kunt declareren. Voor de sector Loonwerk bestaan twee declaratiemomenten:

 • Per 1 april
  (indienen declaratie tussen 1 april en 1 juni van het betreffende jaar);
 • Per 15 november
  (indienen declaratie tussen 15 november en 15 december van het betreffende jaar; het gaat hierbij om niet eerder gedeclareerde winterdagen tot 1 april en maximaal 10 zomerdagen van 1 april tot 15 november).

Door in te loggen kunt u uw declaratie digitaal indienen. U vult het aantal overbruggingsdagen per werknemer in en na goedkeuring wordt de subsidie binnen 10 werkdagen op uw rekening gestort. U krijgt hierover een e-mail. In uw administratie houdt u zelf de data van de overbruggingsdagen bij. Houdt u er rekening mee dat het fonds dit achteraf steekproefsgewijs kan controleren.

Declaratie indienen

Premiebetaling

Voor het betalen van de premie levert u als werkgever de gegevens over loon- en dienstverband aan bij het OBF. Het bestuur van het OBF stelt jaarlijks de hoogte van de premie vast. Voor 2016 hoeft geen premie te worden betaald.