Subsidieregeling overbruggingsfonds Groen Grond en Infrastructuur

Overbruggingsfonds (OBF) wordt per 1 januari 2023 opgeheven
Het Overbruggingsfonds heeft in de afgelopen jaren vele werkgevers financieel kunnen ondersteunen bij de gevolgen van onwerkbaar weer. Hierbij hebben vele werknemers gebruik gemaakt van de subsidie vanuit het Overbruggingsfonds. Het bestuur van het Overbruggingsfonds heeft het besluit genomen om het fonds per 1 januari 2023 op te heffen. Alle werkgevers kunnen voor onwerkbaar weer terecht bij het UWV. Klik hier om verder te lezen.

De subsidieregeling overbruggingsfonds geldt alleen voor bestaande deelnemers. Het is niet meer mogelijk om nieuwe deelnemers aan te melden.

Weersomstandigheden zorgen er soms voor dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Het Overbruggingsfonds (OBF) zorgt er met de subsidieregeling overbruggingsfonds voor dat de werkgever deze periodes financieel kan opvangen en dat hij werknemers in vaste dienst kan houden.

Vergoedingen

De OBF-vergoedingen in de periode 2021-2022 bedragen € 101,91 per overbruggingsdag.

De laatste declaratiemogelijkheid bij het Overbruggingsfonds is van 15 november 2022 t/m 15 december 2022. U kunt dan niet eerder gedeclareerde winterdagen tot 1 april en maximaal 10 zomerdagen van 1 april tot 15 november declareren. De declaratie doet u zoals u gewend bent via CAS.

Vanaf 2023 kunt u geen onwerkbaar weer dagen meer declareren bij het Overbruggingsfonds. Hiervoor kunt u terecht bij het UWV. Klik voor meer informatie op deze link.

Voorwaarden

  • De werkgever bepaalt zelf wanneer werknemers een overbruggingsdag opnemen.
  • Jaarlijks kunt u voor maximaal 30 dagen gebruikmaken van de regeling.
  • U krijgt alleen een vergoeding voor dagen die geheel zijn overbrugd.
  • Tijdens een overbruggingsdag betaalt u uw werknemers 100% van het brutoloon door. Daarna kunt u bij het OBF een deel van de loonkosten declareren.
  • Het fonds hanteert een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag.
  • Niet-gedeclareerde dagen vervallen per 15 december van het betreffende jaar.
  • Houd in uw administratie zelf de data van de overbruggingsdagen bij.
  • Houd er rekening mee dat het fonds dit achteraf steekproefsgewijs kan controleren.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het verstrekkingenreglement OBF.

Declaratie

Aan het einde van de overbruggingsperiode ontvangt u per e-mail bericht dat u kunt declareren. Voor de sector Loonwerk bestaan twee declaratiemomenten.

Per 1 april: indienen declaratie tussen 1 april en 1 juni van het betreffende jaar.

Per 15 november: indienen declaratie tussen 15 november en 15 december van het betreffende jaar. Het gaat hierbij om niet eerder gedeclareerde winterdagen tot 1 april en maximaal 10 zomerdagen van 1 april tot 15 november.

Indienen aanvraag of declaratie

Vul het aantal overbruggingsdagen per werknemer in. Na goedkeuring ontvangt u de subsidie binnen tien werkdagen op uw rekening. U ontvangt hierover een e-mail.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo