Subsidieregeling voor cursussen paddenstoelenteelt

Voor het volgen van een cursus of opleiding, biedt Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Deze cursussen en opleidingen staan overzichtelijk gegroepeerd in cursusgroepen. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via ‘direct declareren’. De declaratie dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag bij ons binnen te zijn. Bekijk de instructievideo.

Vergoedingen

Bekijk de lijst met cursusgroepen en de vergoedingspercentages per cursusgroep voor de sector paddenstoelenteelt.

Bekijk actuele vergoedingen

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de onderstaande voorwaarden

 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao paddenstoelenteelt wordt gehanteerd;
 • De cursus is gegeven door een school;
 • De cursus moet worden afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma, ondertekend door de school en de werknemer of er is een getekende presentielijst;
 • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
 • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht;
 • De cursus wordt niet door andere fondsen of regelingen gesubsidieerd.

Uitzondering hierop is de Subsidieregeling ESF.

Bekijk de volledige voorwaarden in het uitkeringsreglement cursusgroepen.

Stappenplan declaratie

 • Geef aan in welke groep de gevolgde cursus valt;
 • Upload de factuur van school in pdf- of jpeg-bestand;
 • Controleer of de factuur de volgende gegevens bevat:
  • Naam cursus
  • Feitelijke cursusdata
  • Namen werknemers

Na goedkeuring van de declaratie, ontvangt u een e-mail met daarin de uitbetalingsgegevens. Bekijk de instructievideo hieronder.

Declaratie indienen

Instructievideo

Declaratie indienen in Colland Administratie Systeem

https://player.vimeo.com/video/313976668

Is uw declaratie in een steekproef gevallen?

Steekproef cursusgroepenregeling

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
0900 – 040 13 28 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo