Subsidieregeling voor cursussen Hoveniers

 

Voor het volgen van een cursus of opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Deze cursussen en opleidingen staan overzichtelijk gegroepeerd in cursusgroepen. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via ‘Direct aanvragen of declareren’. De declaratie dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag bij ons binnen te zijn. Bekijk de instructievideo.

 

Vergoedingen

Bekijk de lijst met cursussen en de vergoedingspercentages voor de sector Hoveniers.

Bekijk actuele vergoedingen cursussen

 

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao Hoveniers wordt gehanteerd;
 • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst;
 • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
 • Voor online trainingen is sprake van een minimale lesduur van 2 uur;
 • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht;
 • De cursus wordt gegeven door school: een onderneming of instelling waarvan de activiteiten gericht zijn op het in enige vorm geven van onderwijs.

Niet in aanmerking voor subsidie komen cursuskosten die betrekking hebben op een organisatie (school) die :

 • (juridisch) Gelieerd is aan een specifieke werkgever in de sector Hoveniers;
 • Bestaat uit een of meerdere zelfstandige(n) zonder personeel;
 • Niet voor een ieder toegankelijke inschrijving van het cursusaanbod heeft;
 • Geen marktconforme cursusprijzen hanteert, dit ter beoordeling van de betreffende sectorcommissie;
 • Tevens leverancier c.q. verhuurder is van de machines, apparatuur en/of software waarbij het gebruik hiervan onderwerp is van de betreffende cursusinhoud.

Stappenplan declaratie

 • Geef aan in welke groep de gevolgde cursus valt.
 • Upload de factuur van de school in pdf- of jpeg-bestand.
 • Controleer of de factuur de volgende gegevens bevat:
  • naam cursus;
  • feitelijke cursusdata;
  • namen werknemers.

Na goedkeuring van de declaratie ontvangt u een e-mail met de uitbetalingsgegevens. Bekijk de instructievideo hieronder.

Aanvraag of declaratie indienen

Instructievideo

Declaratie indienen in Colland Administratie Systeem

Is uw declaratie in een steekproef gevallen?

Steekproef cursusgroepenregeling

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

 

Veelgestelde vragen

 • Problemen met premiebetaling door coronacrisis?

  Lukt het als gevolg van de corona-crisis niet om de nota op tijd te betalen, dan kijken we graag samen met u naar een passende oplossing. Neem in dat geval contact met ons op via de werkgeversdesk. Bij voorkeur via de mail: werkgever@bplpensioen.nl maar bellen kan ook op (050) 522 40 00. Heeft u de afgelopen weken al een e-mail gestuurd? Dan ontvangt u binnenkort bericht van ons.

 • Voor wie is de regeling bedoeld?

  De cursusgroepenregeling is beschikbaar voor bedrijven in de sectoren Bloembollengroothandel, Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoederdrogerijen, Hoveniers, Open Teelten en Paddenstoelenteelt. Werkgevers uit deze sectoren kunnen kosten declareren voor cursussen die werknemers volgen.

 • Kan een werknemer zelf ook een declaratie indienen?

  Ja, zowel de werkgever als de werknemer kunnen een declaratie indienen.

 • Wat zijn de voorwaarden van de regeling?

  De volledige voorwaarden om gebruik te maken van de cursusgroepenregeling vindt u in het reglement cursussen. Allereerst moet er voor de werknemer premie betaald worden aan het fonds Colland Arbeidsmarkt. In het kort moet de cursus daarnaast:

  • gericht zijn op het vergroten van de vakkennis en vaardigheden binnen het bedrijf;
  • niet langer duren dan twaalf maanden.
 • Kan ik overal een cursus volgen?

  Om gebruik te kunnen maken van de cursusgroepenregeling moet de opleider vallen onder onze definitie van ‘school’. Onder een school verstaan wij een organisatie (rechtspersoon) die zich hoofdzakelijk richt op het geven van onderwijs.

  Let op: voor de sector Bos en Natuur geldt een andere definitie van school, namelijk een organisatie die zich richt op het in enige vorm geven van onderwijs.

 • Hoeveel krijg ik vergoed voor een cursus?

  Alle cursussen zijn op basis van de inhoud ingedeeld in groepen. In het overzicht van uw sector staat van elke groep een omschrijving met daarbij een vergoedingspercentage. Hier vindt u ook de maximale subsidie per jaar per werknemer.

 • Wat voor soort cursussen komen in aanmerking?

  De cursus moet de vakkennis of vaardigheden vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om vaktechniek, certificering, marketing, management, arbeidsomstandigheden, maar ook algemeen vormende cursussen kunnen in aanmerking komen. Wettelijk verplichte cursussen komen meestal niet in aanmerking.

  Een cursus mag nooit langer duren dan 12 maanden En verder moet de cursus in groepsverband gegeven worden, behalve als het gaat om E-learning. Coaching of individuele begeleiding van een werknemer komen niet in aanmerking.

 • Hoe kan ik subsidie aanvragen of een declaratie indienen?

  U kunt snel en simpel subsidie aanvragen of declareren door in te loggen. Hiervoor heeft u de factuur van de school nodig. Declareren kan tot uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag.

  Als u klikt op onderstaande link vind u de handleiding voor het nieuwe Colland Administratiesysteem

  Handleiding Colland Administratie Systeem 

 • Ik heb de factuur te laat ontvangen. Kan ik nog declareren?

  U kunt tot uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag declareren. Bent u te laat, dan is declareren niet meer mogelijk. Zorg dus dat u de factuur van de school op tijd krijgt en indient.

 • Ik heb een afwijzing ontvangen. Wat nu?

  Bent u het niet eens met deze afwijzing, dan kunt u in beroep gaan. Dit kan tot twee maanden na de afwijzing. U kunt niet in beroep gaan als u te laat bent met de aanvraag of als u de aanvraag niet op tijd compleet of juist hebt ingediend.

 • Kan ik advies krijgen over scholing en ontwikkeling?

  In de sectoren Open Teelten en Glastuinbouw zijn scholingsconsulenten actief. Zij kunnen u adviseren over wat scholing voor uw bedrijf kan doen. Zij zijn geen onderdeel van het fonds Colland Arbeidsmarkt. U kunt hen benaderen via de volgende links:

 • Staat uw vraag er niet bij?

  Neem dan contact op met de Colland klantenservice via telefoonnummer 088 008 45 50 of stuur een e-mail naar info@colland-administratie.nl.