Cursusgroepen Glastuinbouw

Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de werknemer en het bedrijf.

Daarom kunt u als tegemoetkoming in de kosten een subsidie bij het fonds aanvragen. Ook als u werknemer bent kan dat.

Het grote aanbod aan cursussen is ingedeeld in herkenbare cursusgroepen, gebaseerd op de inhoud van de cursus. U bepaalt  zelf – in overleg met uw werknemer of werkgever – welke cursus wordt gevolgd en bij welke school, binnen de kaders van het scholingsreglement. Let op: de definities van ‘school’ en ‘cursus’ in dit reglement zijn aangepast.

Vergoedingen

Hieronder vindt u de cursusgroepenlijst en de vergoedingspercentages per cursusgroep voor de sector Glastuinbouw.

Bekijk cursusgroepen

Let op: er is géén vergoeding voor loon- en verzuimkosten.
Vanaf 1 september 2017 kunt u ook subsidie aanvragen voor het volgen van een hbo-opleiding. Er is subsidie beschikbaar voor maximaal 25 studenten. Klik hier voor meer informatie.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden onderstaande voorwaarden:

 • Voor de werknemer wordt premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt betaald;
 • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd.

Voorwaarden voor cursussen die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn op hoofdlijnen als volgt:

 • De cursus is gegeven door een school (een rechtspersoon waarvan de activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op het geven van onderwijs);
 • Cursussen dienen gericht te zijn op het behouden of vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers die van belang zijn binnen de huidige organisatie;
 • Cursussen moeten afgesloten worden met een door de school en de werknemer ondertekend certificaat, getuigschrift, diploma of er is een getekende presentielijst aanwezig;
 • Cursussen mogen niet langer duren dan twaalf maanden;
 • Cursussen komen niet in aanmerking voor een vergoeding als ze niet onder een van de genoemde cursusgroepen vallen, of als ze door andere fondsen of regelingen gesubsidieerd worden (m.u.v. de Subsidieregeling ESF).

Kijk voor de volledige voorwaarden in het uitkeringsreglement cursusgroepen

Declaratie

U kunt snel en simpel declareren door in te loggen. Een aanvraag vooraf is hierbij niet nodig. Met de factuur van de opleider kunt u namelijk direct declareren.
Let op: de declaratie dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag bij ons binnen te zijn.

Het indienen van een declaratie gaat als volgt:

 • U geeft aan in welke groep de gevolgde cursus volgens u valt, waarna u de factuur van de school uploadt.
  Let op: sinds 1 oktober 2015 worden alleen pdf- of jpeg-bestanden geaccepteerd;
 • Naast de wettelijke vereisten dient de factuur minimaal de volgende gegevens te bevatten: de naam van de cursus, de feitelijke cursusdata en de namen van de werknemers. Facturen zonder deze informatie worden niet geaccepteerd;
 • Nadat uw declaratie is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail waarin u kunt zien wanneer de uitbetaling plaatsvindt.

Mocht u geen digitale factuur kunnen sturen, is het mogelijk een kopie van de factuur te sturen naar de klantenservice, Postbus 3189, 5902 RD Venlo. Vermeld dan wel het registratienummer van de declaratie.

Is uw declaratie bij het fonds Colland Arbeidsmarkt in een steekproef gevallen? Dan betekent dit dat wij van u nadere informatie vragen die betrekking heeft op de declaratie(s). Voor meer informatie over de steekproef klikt u hier.

Declaratie indienen