BBL opleidingen en praktijktrainingen

Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van uw bedrijf.

Daarom kunt u bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren.

Voor wie?

BBL-opleidingen zijn bedoeld voor mensen die graag meteen aan de slag willen of al werkzaam zijn in de sector. Er komt iemand bij u in dienst die bovendien een opleiding volgt. Of de werknemer werkt al bij u en volgt daarnaast een aansluitende beroepsopleiding. Uw werknemer gaat meestal één of twee dagen in de week naar school voor de opleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw werknemer volgt.

Vergoedingen en voorwaarden

Subsidie voor BBL-opleidingen Loonwerk
Heeft u een bedrijf in de loonwerksector met BBL-ers op niveau 1, 2 of 3? Alleen als deze opleiding vóór 1 augustus 2015 is gestart, dan komt uw bedrijf mogelijk in aanmerking voor een subsidie van € 30 per schooldag, met een maximale vergoeding van € 1.200 per schooljaar per werknemer.

Subsidie voor noodzakelijke praktijktrainingen voor BBL-ers in de loonwerksector
Volgt een werknemer een BBL-opleiding op niveau 2 of 3, én volgt hij/zij hiervoor een noodzakelijke extra praktijktraining? Dan komt uw bedrijf mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van 50% van de kosten, met een maximum van € 1.500 per werknemer per jaar. Deze trainingen komen ook voor vergoeding in aanmerking als de opleiding na 1 augustus 2015 is gestart.

Deze praktijktraining dient te worden gevolgd op één van onderstaande instanties:

  • SOMA College
  • Aeres TECH (voorheen PTC+ Ede)
  • IPC Groene Ruimte
  • Regionaal trainings- en examencentrum fa. Wagemakers in Oudenbosch*

*Deze praktijktrainingen worden uitgevoerd namens het Markiezaatcollege

Subsidie praktijktrainingen BBL-opleiding Machinist Grondverzet SOMA College
Als een werknemer in de loonwerksector de BBL-opleiding Machinist Grondverzet bij het SOMA College volgt, is er met ingang van 1 augustus 2017 een extra subsidie mogelijk van € 1200,- per jaar. Deze subsidie bestaat naast de bovengenoemde subsidie voor noodzakelijke praktijktrainingen, uw bedrijf kan dus van beide subsidies gebruik maken.

Kijk voor de voorwaarden in het uitkeringsreglement BBL.

VRAGEN?

Heeft u vragen over de subsidie voor BBL-opleidingen, dan kunt u de klantenservice bellen op 0900 - 040 13 28 of mailen naar:
info@colland-administratie.nl

Aanvraag en declaratie

De subsidie wordt door de werkgever en de werknemer samen aangevraagd. U kunt snel en gemakkelijk subsidies aanvragen door in te loggen. Deze subsidies kunt u aanvragen tot uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar.

Voor praktijktrainingen geldt dat u de aanvraag kunt indienen vanaf de einddatum BBL praktijktraining, tot 3 maanden na de einddatum.

Bij een driejarige BBL-opleiding vraagt u per deelnemer eenmalig subsidie aan en declareert aan het eind van elk schooljaar. Wij zorgen ervoor dat de vervolgaanvragen automatisch worden ingevuld. U hoeft enkel een declaratie in te dienen aan het einde van ieder schooljaar. Ook kunt u een voorschot aanvragen. U krijgt automatisch bericht wanneer u kunt declareren.

Aanvraag indienen