Subsidie BBL-opleidingen Hoveniers

 

Werknemers die een BBL-opleiding volgen, gaan één of twee dagen per week naar school. De duur van de opleiding hangt af van het niveau.

Vergoedingen

De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000,- in het eerste jaar, € 2.000,- in het tweede jaar en € 1.000,- in het derde jaar.

Voor de BBL-opleiding geldt voor schooljaar 2022/2023 de volgende naar rato-vergoeding:

  • Was de opleidingsperiode in het 1e en het 2e leerjaar tenminste 9 maanden aaneengesloten, dan ontvangt u een volledige vergoeding.
  • Was de opleidingsperiode tussen de 6 en 9 maanden aaneengesloten, dan ontvangt u 75% van de vergoeding
  • Was de opleidingsperiode minder dan 6 maanden, dan wordt er geen vergoeding verstrekt.
  • In het 3e leerjaar moet de opleidingsperiode tenminste 6 maanden aaneengesloten zijn voor een volledige vergoeding.

De vergoeding wordt verstrekt op basis van een fulltime dienstverband. Bij een kleiner dienstverband wordt de vergoeding naar rato verstrekt.

Het kleinste dienstverband waarvoor naar rato een vergoeding wordt verstrekt is 28 uur inclusief doorbetaalde schooldag per week.

Voorwaarden

  • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen.
  • De opleiding staat op de lijst van BBL-opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen. Zie voor een overzicht de Crebo-lijst bij de downloads.
  • Subsidie wordt alleen uitgekeerd bij werknemers waarbij de schooldag wordt doorbetaald conform de cao voor het Hoveniersbedrijf. Voor werknemers jonger dan 21 jaar is dit op basis van de cao verplicht!
  • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden.
  • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het reglement BBL Hoveniers.

Subsidie aanvragen

De subsidie voor de BBL Hoveniers vraagt u per deelnemer per schooljaar aan. De subsidie kan aangevraagd worden tot uiterlijk 5 maanden na afloop van het betreffende schooljaar. Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst), kopie ondertekende arbeidsovereenkomst en loonstrook van de laatste maand van het betreffende schooljaar geüpload worden. Uit de arbeidsovereenkomst dient onomwonden duidelijk te worden dat er sprake is van doorbetaling van de schooldag.

Aanvraag of declaratie indienen

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo