BBL opleidingen

Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van uw bedrijf.

Daarom kunt u bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren.

Voor wie?

BBL-opleidingen zijn bedoeld voor mensen die graag meteen aan de slag willen of al werkzaam zijn in de sector. Er komt iemand bij u in dienst die bovendien een opleiding volgt. Of de werknemer werkt al bij u en volgt daarnaast een aansluitende beroepsopleiding. Uw werknemer gaat meestal één of twee dagen in de week naar school voor de opleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw werknemer volgt.

Vergoedingen

Hoveniersbedrijven met werknemers die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3, of 4 komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie is een compensatie voor de loondoorbetaling zoals beschreven in artikel 32 van de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland.

Aanvraagjaar Subsidie per aanvraagjaar
Eerste € 3.000
Tweede € 2.000
Derde € 1.000

Het eerste en tweede aanvraagjaar moet de opleidingsperiode tenminste 9 maanden aaneengesloten zijn. Heeft de opleidingsperiode 6 tot 9 maanden aaneengesloten geduurd? Dan wordt 75% van de subsidie uitbetaald. Is de opleidingsperiode korter dan 6 maanden? Dan wordt er geen subsidie uitbetaald. In het derde aanvraagjaar moet de opleidingsperiode tenminste 6 maanden aaneengesloten geduurd hebben.

Voorwaarden
Hieronder volgen in hoofdlijnen de voorwaarden:

  • werknemers zijn bij aanvang van het cursusjaar jonger dan 21 jaar en voor deze leerlingen wordt de schooldag verplicht doorbetaald conform cao voor het Hoveniersbedrijf;
  • voor werknemers vanaf 21 jaar is deze regeling vanaf het cursusjaar 2018-2019 ook van kracht als de schooldag door de werkgever vrijwillig is doorbetaald conform cao voor het Hoveniersbedrijf;
  • de opleiding staat op de lijst van BBL-opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen.

Kijk voor de voorwaarden in het uitkeringsreglement BBL.

VRAGEN?

Heeft u vragen over de subsidie voor BBL-opleidingen, dan kunt u de klantenservice bellen op 0900 - 040 13 28 of mailen naar:
info@colland-administratie.nl

Aanvraag en declaratie

De subsidie wordt door de werkgever en de werknemer samen aangevraagd. U kunt snel en gemakkelijk subsidies aanvragen door in te loggen. Deze subsidies kunt u aanvragen tot uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar.

Bij een driejarige BBL-opleiding vraagt u per deelnemer jaarlijks subsidie aan en declareert aan het eind van elk cursusjaar.

Aanvraag indienen