Subsidie praktijktrainingen Groen, Grond en Infrastructuur

Voor sommige BBL-opleidingen is een praktijktraining noodzakelijk. Hiervoor zijn subsidies mogelijk. Voor de BBL-opleiding zelf zijn er geen subsidiemogelijkheden.

Vergoedingen

Voor de BBL-opleiding Machinist Grondverzet bij het SOMA College met ingangsdatum (van het schooljaar) vanaf 01-08-2020* geldt een subsidie van € 2.700 per werknemer per jaar.

De vergoeding voor een BBL Praktijktraining bedraagt 50% van de kosten met een maximum van €1.500,- per werknemer per jaar.

* Voor de BBL-opleiding Machinist Grondverzet bij het SOMA College met ingangsdatum (van het schooljaar) vóór 01-08-2020 is naast het bedrag van € 1.500,- een extra subsidie beschikbaar. Deze bedraagt maximaal € 1.200,- per werknemer. Deze subsidie moet apart worden aangevraagd.

Voorwaarden

  • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2 of 3 volgen.
  • De praktijktraining moet gevolgd zijn bij een van de volgende organisaties:
    • SOMA College
    • Aeres TECH (voorheen PTC+ Ede)
    • IPC Groene Ruimte
    • Regionaal trainings- en examencentrum Fa. Wagemakers Oudenbosch (uitgevoerd namens het Markiezaatcollege)

Kijk voor de voorwaarden in het reglement BBL Loonwerk.

Subsidie aanvragen

De subsidie voor de BBL Praktijktraining/SOMA vraagt u per deelnemer per schooljaar aan. De subsidie kan aangevraagd worden tot uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar. Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst en factuur geüpload worden.  De factuur bevat de volgende gegevens: naam cursus, feitelijke cursusdata of opleidingsperiode en de naam van de werknemer(s).

Aanvraag of declaratie indienen

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo