Subsidie BBL-opleidingen Glastuinbouw

Werknemers die een BBL-opleiding volgen, gaan één of twee dagen per week naar school. De duur van de opleiding hangt af van het niveau.

Vergoedingen

De vergoeding bedraagt in 2023 € 30,- per schooldag met een maximum van € 1.000,- per schooljaar.

 

Voorwaarden

  • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 1, 2, 3 of 4 volgen.
  • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden.
  • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.

Kijk voor de volledige actuele voorwaarden in het reglement BBL Glastuinbouw.

Subsidie aanvragen

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo