Subsidie BBL-opleidingen bos en natuur

Werknemers die een BBL-opleiding volgen, gaan 1 of 2 dagen per week naar school. De duur van de opleiding hangt af van het niveau.

Vergoedingen

De vergoeding bedraagt in 2019 € 60,- per schooldag.

DOWNLOADS

Voorwaarden

  • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen.
  • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst) geüpload worden.
  • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het reglement BBL.

Subsidie aanvragen

Bij een meerjarige BBL-opleiding vraagt u per deelnemer eenmalig subsidie aan en declareert u aan het eind van elk schooljaar. Wij zorgen ervoor dat de vervolgaanvragen automatisch worden ingevuld. U krijgt automatisch bericht wanneer u kunt declareren.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
0900 - 040 13 28 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo