BBL opleidingen

Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het verhogen van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van uw bedrijf.

Daarom kunt u bij het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren. 

Voor wie?

BBL-opleidingen zijn bedoeld voor mensen die graag meteen aan de slag willen of al werkzaam zijn in de sector. Er komt iemand bij u in dienst die bovendien een opleiding volgt. Of de werknemer werkt al bij u en volgt daarnaast een aansluitende beroepsopleiding. Uw werknemer gaat meestal één of twee dagen in de week naar school voor de opleiding. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw werknemer volgt.

Vergoedingen en voorwaarden

Bedrijven in de sector Bos en Natuur met werknemers die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4 komen in aanmerking voor subsidie. De dagvergoeding bedraagt € 60. Kijk voor de voorwaarden in het uitkeringsreglement BBL.

Aanvraag en declaratie

De subsidie wordt door de werkgever en de werknemer samen aangevraagd. U kunt snel en gemakkelijk subsidies aanvragen door in te loggen. Deze subsidies kunt u aanvragen tot uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar.

Voor praktijktrainingen geldt dat u de aanvraag kunt indienen vanaf de einddatum BBL praktijktraining, tot 3 maanden na de einddatum.

Bij een driejarige BBL-opleiding vraagt u per deelnemer eenmalig subsidie aan en declareert aan het eind van elk schooljaar. Wij zorgen ervoor dat de vervolgaanvragen automatisch worden ingevuld. U hoeft enkel een declaratie in te dienen aan het einde van ieder schooljaar. Ook kunt u een voorschot aanvragen. U krijgt automatisch bericht wanneer u kunt declareren.

Aanvraag indienen

VRAGEN?

Heeft u vragen over de subsidie voor BBL opleidingen, dan kunt u de klantenservice bellen op 0900 - 040 13 28 of mailen naar:

info@colland-administratie.nl