Subsidie BBL-opleidingen Bos en Natuur

Werknemers die een BBL-opleiding volgen, gaan één of twee dagen per week naar school. De duur van de opleiding hangt af van het niveau.

Vergoedingen

De vergoeding bedraagt in 2020 € 60,- per schooldag.

Nieuwe aanvragen BBL-regeling sector bos en natuur voorlopig stopgezet

Het is voorlopig niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor de BBL-regeling bos en natuur. De sectorcommissie bos en natuur heeft afgelopen week (week 15 2020) besloten om de beperkte financiële middelen mogelijk anders in te inzetten.
Komende zomer wordt hierover een definitief besluit genomen. De declaraties van bestaande (reeds goedgekeurde) aanvragen kunnen nog wel worden ingediend.

Wat houdt de BBL regeling in?
Met de BBL-regeling van het fonds Colland Arbeidsmarkt is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten voor een BBL-leerling te krijgen. Daar hoort per jaar en per sector een budget bij. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de sectorcommissie.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling BBL-opleidingen

Voorwaarden

  • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen.
  • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden.
  • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.

Kijk voor de volledige voorwaarden in het reglement BBL Bos en Natuur.

Subsidie aanvragen

Bij een meerjarige BBL-opleiding vraagt u per deelnemer eenmalig subsidie aan en declareert u aan het eind van elk schooljaar. Wij zorgen ervoor dat de vervolgaanvragen automatisch worden ingevuld. U krijgt automatisch bericht wanneer u kunt declareren.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo