Regelingen Archive

Subsidieregeling T-rijbewijs Dierhouderij stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Dierhouderij.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Dierhouderij via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Productiegerichte Dierhouderij.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

 

 

 

Subsidie HBO-opleidingen Glastuinbouw

Voor het volgen van een HBO-opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidie aan. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via ‘Direct aanvragen of declareren’. De declaratie moet uiterlijk op 31 december na afronding van het schooljaar bij ons binnen zijn.

 

Vergoedingen

De vergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 1.500 per schooljaar.

Vanaf 01-01-2022 komen alleen HBO deeltijd opleidingen die aantoonbaar sectorrelevant zijn voor subsidie in aanmerking. Voltijd opleidingen komen niet meer voor subsidie in aanmerking.

 

 

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de onderstaande voorwaarden:

 • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
 • Bij de declaratie wordt een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling ingediend;
 • De declaratie moet uiterlijk op 31 december na het betreffende schooljaar zijn ingediend;
 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd.
 • De opleiding is een deeltijd Hbo-opleiding.
 • De opleiding is sectorrelevant

Bekijk de volledige voorwaarden in het reglement  HBO-opleidingen

Subsidie aanvragen

Bij een meerjarige HBO-opleiding vraagt u per deelnemer jaarlijks subsidie aan en declareert u aan het eind van elk schooljaar.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Boomkwekerij stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

 

 

 

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Tuinbouw stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Landbouw stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Bloembollen stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

Subsidieregeling T-rijbewijs

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Voor de kosten van het T-rijbewijs is een subsidie beschikbaar. De subsidieaanvraag voor werknemers en BBL-leerlingen gaat via de subsidieregeling voor cursussen. Voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs is er een aparte regeling. Zie hieronder.

Vergoedingen

50% van de kosten wordt vergoed.
Per deelnemer is maximaal € 1.500,- beschikbaar.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2019.
 • De leerling loopt stage op een bedrijf waar de cao Dierhouderij, Open Teelten of Paddenstoelenteelt van toepassing is.
 • De stageaanbieder draagt premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
 • De leerling heeft een stageovereenkomst voor prakijkleren of loopt stage vanuit een van de volgende opleidingen met crebonummer:
  • 25438 Vakexpert agrohandel en logistiek;
  • 25439 Vakexpert biologisch-dynamische landbouw;
  • 25534 Vakexpert teelt en groene technologie;
  • 25535 Vakexpert veehouderij;
  • 25434 Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek;
  • 25536 Vakbekwaam medewerker teelt;
  • 25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij;
  • 25436 Vakbekwaam medewerker veehouderij;
  • 25430 Medewerker agrohandel en logistiek;
  • 25431 Medewerker teelt;
  • 25432 Medewerker veehouderij.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een opleider (rijschool).
 • Het T-rijbewijs is behaald.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvraag

Alleen de leerling kan de declaratie indienen.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

Seniorenregeling Bloembollengroothandel

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

 • In 2021 is de vergoeding voor werkgevers € 92,38 per gedeclareerde seniorendag.
 • De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag over 2022 wordt later vastgesteld.

Voorwaarden

 • De werknemer heeft bij de aanvraag van de subsidie de leeftijd bereikt die vijf jaar voor de individuele AOW-leeftijd ligt.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Bloembollengroothandel.
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2021 in het verstrekkingseglement seniorenregeling Bloembollengroothandel.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever? 

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Dit betekent het volgende:

 • Was u als werknemer werkzaam in een of meerdere van de bovenstaande sectoren, dan telt dit mee met het bepalen van de referte-eis (5 aaneengesloten jaren, ten minste 26 weken per jaar).
 • Stapt u als deelnemer aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever buiten de eigen sector, dan kunt u volgens de voorwaarden van de nieuwe sector deelnemen/blijven deelnemen aan de seniorenregeling. De periode dat u al heeft deelgenomen aan de seniorenregeling, wordt in mindering gebracht op de maximale looptijd van de regeling.
 • Stapt de werknemer over naar een werkgever binnen de eigen sector, dan kan de seniorenregeling ongewijzigd blijven doorlopen. Hiervan moet melding gemaakt worden bij CAS.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Bij een gemiddeld bedrijf in de Bloembollengroothandel is 60% van de medewerkers ouder dan 40 jaar. Wat gebeurt er als deze mensen het bedrijf verlaten? Speciaal voor de Bloembollengroothandel zijn sociale partners het initiatief #kenniskracht gestart, gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.

Bedrijven die een of meer medewerkers aanmelden voor de seniorenregeling, kunnen profiteren van diverse activiteiten om de kennis binnen het bedrijf te borgen en de inzetbaarheid van vaste en flexibele medewerkers te vergroten. De bedrijven worden gebeld met een specifiek aanbod vanuit #kenniskracht.

Kijk voor meer informatie op www.dashboardkenniskracht.nl of neem contact op via kenniskracht@actor.nl.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

 

Seniorenregeling Open Teelten Bloembollen

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

 • In 2022 is de vergoeding voor werkgevers € 87 per gedeclareerde seniorendag.
 • De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag over 2023 wordt later vastgesteld.

Voorwaarden

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Bloembollen.
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2022 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Open Teelten Bloembollen.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever? 
Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Dit betekent het volgende:

 • Was u als werknemer werkzaam in een of meerdere van de bovenstaande sectoren, dan telt dit mee met het bepalen van de referte-eis (5 aaneengesloten jaren, ten minste 26 weken per jaar).
 • Stapt u als deelnemer aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever buiten de eigen sector, dan kunt u volgens de voorwaarden van de nieuwe sector deelnemen/blijven deelnemen aan de seniorenregeling. De periode dat u al heeft deelgenomen aan de seniorenregeling, wordt in mindering gebracht op de maximale looptijd van de regeling.
 • Stapt de werknemer over naar een werkgever binnen de eigen sector, dan kan de seniorenregeling ongewijzigd blijven doorlopen. Hiervan moet melding gemaakt worden bij CAS.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

Seniorenregeling Open Teelten Boomkwekerij

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

 • In 2022 is de vergoeding voor werkgevers € 87 per gedeclareerde seniorendag.
 • De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag over 2023 wordt later vastgesteld.

Voorwaarden

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Boomkwekerij.
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2022 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Open Teelten Boomkwekerij.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever? 
Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Dit betekent het volgende:

 • Was u als werknemer werkzaam in een of meerdere van de bovenstaande sectoren, dan telt dit mee met het bepalen van de referte-eis (5 aaneengesloten jaren, ten minste 26 weken per jaar).
 • Stapt u als deelnemer aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever buiten de eigen sector, dan kunt u volgens de voorwaarden van de nieuwe sector deelnemen/blijven deelnemen aan de seniorenregeling. De periode dat u al heeft deelgenomen aan de seniorenregeling, wordt in mindering gebracht op de maximale looptijd van de regeling.
 • Stapt de werknemer over naar een werkgever binnen de eigen sector, dan kan de seniorenregeling ongewijzigd blijven doorlopen. Hiervan moet melding gemaakt worden bij CAS.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo