Regelingen Archive

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Hoveniers

Regeling Vervroegd Uittreden Hoveniers
Is het werk moeilijk vol te houden tot je pensioen? De sector hoveniers heeft een speciale regeling getroffen zodat de oudere werknemer die lange tijd in een uitvoerende functie heeft gewerkt eerder kan stoppen met werken. Hiermee kan de werknemer de periode tot AOW overbruggen.

Klik op onderstaande video om het Webinar terug te kijken:

Vergoedingen
De hoogte van de RVU-uitkering is gebaseerd op de netto AOW-uitkering. Deze wordt jaarlijks aangepast op basis van de door de overheid vast te stellen RVU-drempelvrijstelling. De jaarlijkse indexatie wordt bekend gemaakt op www.collandarbeidsmarkt.nl.

 • In 2023 is de RVU-uitkering bruto € 2.037 per maand bij een fulltime dienstverband. Deze uitkering wordt maandelijks verstrekt aan de werknemer;
 • Werk je minder dan 37 uur per week, dan krijg je een uitkering naar rato van je deeltijdpercentage;
 • Werknemers die gebruik maken van de seniorenregeling Hoveniers ontvangen een naar rato vergoeding van 90% indien sprake is van een 4-daagse werkweek. Bij een kortere werkweek is de vergoeding naar rato;
 • De vergoeding wordt verstrekt tot het bereiken van de individuele AOW leeftijd.

Voorwaarden
De voorwaarden voor het aanvragen zijn:

 • De werknemer dient de aanvraag 3 maanden voorgaand aan de gewenste indieningsdatum in bij de uitvoerder;
 • De werknemer voert gesprek met/informeert de werkgever. Werkgever hoeft echter niet akkoord te gaan;
 • De werknemer heeft op de uittredingsdatum een leeftijd bereikt die maximaal 36 maanden voor de AOW gerechtigde leeftijd ligt;
 • De werknemer is direct voorafgaand aan de uittredingsdatum tenminste 10 jaar werkzaam in de sector Hoveniers, waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie (zie overzicht toepasselijke functies);
 • De werknemer treedt bij deelname aan de RVU regeling op eigen verzoek uit dienst;
 • De maximale looptijd na aanmelding is 3 jaar, de vergoeding stopt bij het bereiken van de individuele AOW leeftijd;
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum dat de aanvraag door de uitvoeringsorganisatie is goedgekeurd;
 • Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024. De regeling loopt tot 1 oktober 2024 vanwege een subsidie van SZW die tot die datum loopt.

Toepasselijke functie
De werknemer heeft tenminste 10 jaar direct voor uittreding een dienstverband in de sector Hoveniers waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie conform het functieraster in de cao voor het Hoveniersbedrijf met uitzondering van de functies van telefoniste/receptioniste, administratief medewerker en secretaresse.

Aanvraag
Bent u als werknemer geïnteresseerd in de RVU? Meld u dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij de uitvoerder van de RVU-regeling. Het aanmelden voor de RVU Regeling Hoveniers kan nu via de website van ww-plus .

RVU in het kort
Vanaf 1 januari 2023 is de Regeling Vervroegd Uittreden voor de Hovenierssector (RVU) formeel van kracht en kunnen werknemers van deze branche zich aanmelden.

Als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord kunnen werknemers in de Hovenierssector maximaal 3 jaar voor hun AOW-datum een beroep doen op de RVU-regeling en zo eerder stoppen met werken. De werknemer krijgt maximaal 3 jaar lang, tot aan de AOW-datum, een maandelijkse RVU-uitkering (ter hoogte van de AOW-uitkering). De werknemer moet hiervoor stoppen met werken en geen nieuw betaald werk meer beginnen.

Vraag advies
Om gebruik te maken van de RVU moet de werknemer zijn of haar baan definitief opzeggen, dat is een forse en grote stap! Daarnaast kan de hoogte van een netto RVU-uitkering in individuele gevallen verschillen, bijvoorbeeld doordat de werknemer parttime werkt of door het wel of niet toepassen van een heffingskorting.

We raden de werknemer daarom aan om advies te vragen voordat die beslissing genomen wordt. Dit bijvoorbeeld om de gevolgen voor de pensioenopbouw en de mogelijkheden om gebruik te maken van het BPL pensioen als aanvulling op de RVU uitkering te bespreken.  Daar helpt de pensioenconsulent van BPL Pensioen u graag bij: werknemers in de bedrijfstak voor Hoveniers kunnen via https://www.bplpensioen.nl/persoonlijk-gesprek-met-een-pensioenconsulent een fysiek gesprek inplannen. Een videogesprek kan via https://www.bplpensioen.nl/videogesprek-pensioenconsulent

Aanmelden voor een RVU-uitkering
Vanaf heden kun je een officiële aanvraag indienen bij WW-plus via deze link. WW-plus is uitvoeringsinstantie voor bovenwettelijke WW-uitkeringen.

Meer informatie?
Medewerkers kunnen bellen met de vakbonden die betrokken zijn bij de cao:

FNV Agrarisch Groen: telefoon: 088 - 368 0 368 email: agrarischgroen@fnv.nl

CNV Vakmensen: telefoon 030 – 751 1007 email j.warnaar@cnvvakmensen.nl

Koninklijke VHG: telefoon 085 330 77 00 email ondernemershelpdesk@vhg.org

Colland Arbeidsmarkt
De RVU wordt gefinancierd en uitgevoerd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit budget is als volgt opgebouwd:

 • Premie aan Colland Arbeidsmarkt door werkgevers voor werknemers;
 • Reserves seniorenregeling

Dit met behulp van de subsidie van het ministerie van SZW via de MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) regeling. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

De RVU regeling Hoveniers wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners in de Hoveniersbranche:

     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subsidieregeling employabilitybudget Glastuinbouw

 

Speciaal voor werknemers in de sector glastuinbouw zijn er employabilitybudgets beschikbaar. Met een employabilitybudget krijg je een financiële vergoeding voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023. Alle informatie over de voorwaarden en de inhoud van de regeling vindt u terug op deze pagina vanaf 1 januari 2023.

Vergoedingen

Een werknemer ontvangt een eenmalig budget van maximaal € 1.500,-. Kost een cursus of opleiding minder dan € 1.500,-? Dan is het resterende bedrag te besteden aan een eventuele volgende cursus.

Voorwaarden

 • De declaratie van de cursus moet binnen twee maanden na de laatste cursusdag zijn ontvangen.
 • U bent werknemer of minder dan zes maanden werkloos.
 • De (voormalig) werkgever heeft premie afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

U komt niet in aanmerking voor het employabilitybudget in de volgende gevallen:

 • De scholing is op verzoek van de werkgever;
 • De scholing wordt gesubsidieerd door andere fondsen of regelingen;
 • De scholing is niet afgesloten met een certificaat, getuigschrift of diploma;
 • De scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie;
 • De scholing is niet arbeidsgericht.

Kijk voor de volledige voorwaarden en inhoud van de regeling in het  uitkeringsreglement voor opleidingen die starten per 1 januari 2023.

Aanvraag en declaratie

Stap 1: Log in en klik op employability. Vermeld uw huidige functie en vraag het budget aan.

Stap 2: Het ingevulde aanvraagformulier wordt door ons beoordeeld.

Stap 3: Wilt u er zeker van zijn dat u de cursus vergoed krijgt, start dan niet tot uw aanvraag is goedgekeurd.

Stap 4: Zodra uw cursus is afgelopen, declareert u de kosten. Als de declaratie is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met informatie over de uitbetaling.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

Scholingsvouchers Paddenstoelen

 

Speciaal voor werknemers in de sector paddenstoelen zijn er scholingsvouchers beschikbaar. Met een scholingsvoucher krijg je een financiële vergoeding voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023. Alle informatie over de voorwaarden en de inhoud van de regeling vindt u terug op deze pagina vanaf 1 januari 2023.

Vergoedingen

Een werknemer heeft een individueel budget van maximaal € 1.500,-. Kost een cursus of opleiding minder dan € 1.500,-? Dan is het resterende bedrag te besteden aan een eventuele volgende cursus.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

 • De declaratie van de cursus moet binnen twee maanden na de laatste cursusdag zijn ontvangen;
 • U bent werknemer of minder dan 6 maanden werkloos;
 • De (voormalig) werkgever heeft premie afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

U komt niet in aanmerking voor een scholingsvoucher in de volgende gevallen:

 • De scholing is op verzoek van de werkgever;
 • De scholing wordt gesubsidieerd door andere fondsen of regelingen;
 • De scholing is niet afgesloten met een certificaat, getuigschrift of diploma;
 • De scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie;
 • De scholing is niet arbeidsgericht.

Kijk voor de volledige voorwaarden en inhoud van de regeling in het reglement scholingsvouchers voor cursussen die starten
vanaf 1 januari 2023.

Aanvraag en declaratie

Stap 1: Log in om te declareren. Klik op ‘Scholingsvouchers’. Vermeld uw huidige functie en vraag de subsidie aan.

Stap 2: Het ingevulde aanvraagformulier wordt door ons beoordeeld. U ontvangt per e-mail een goedkeuring of afwijzing.

Stap 3: Wilt u er zeker van zijn dat u de cursus vergoed krijgt, start dan niet tot uw aanvraag is goedgekeurd.

Stap 4: Zodra uw cursus is afgelopen, declareert u de kosten. Als de declaratie is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met informatie over de uitbetaling.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

Subsidieregeling T-rijbewijs Dierhouderij stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Dierhouderij.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Dierhouderij via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Productiegerichte Dierhouderij.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

 

 

 

Subsidie HBO-opleidingen Glastuinbouw

Voor het volgen van een HBO-opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidie aan. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via ‘Direct aanvragen of declareren’. De declaratie moet uiterlijk op 31 december na afronding van het schooljaar bij ons binnen zijn.

 

Vergoedingen

De vergoeding bedraagt in 2023 maximaal € 1.500 per schooljaar.

Vanaf 01-01-2022 komen alleen HBO deeltijd opleidingen die aantoonbaar sectorrelevant zijn voor subsidie in aanmerking. Voltijd opleidingen komen niet meer voor subsidie in aanmerking.

 

 

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de onderstaande voorwaarden:

 • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
 • Bij de declaratie wordt een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling ingediend;
 • De declaratie moet uiterlijk op 31 december na het betreffende schooljaar zijn ingediend;
 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd.
 • De opleiding is een deeltijd Hbo-opleiding.
 • De opleiding is sectorrelevant

Bekijk de volledige voorwaarden in het reglement  HBO-opleidingen

Subsidie aanvragen

Bij een meerjarige HBO-opleiding vraagt u per deelnemer jaarlijks subsidie aan en declareert u aan het eind van elk schooljaar.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Boomkwekerij stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

 

 

 

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Tuinbouw stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Landbouw stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

Subsidieregeling T-rijbewijs Open Teelten Bloembollen stagiaires BOL en Praktijkleren

Subsidieregeling T-rijbewijs stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten.

 

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Vergoedingen per 1 januari 2021

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

De belangrijkste voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 januari 2020 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in school 2020/2021? Dan kun je jouw subsidieverzoek indienen tot 31 oktober 2021.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2021/2022. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2022.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Lees alle voorwaarden in het reglement.

Aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend door degene die het T-rijbewijs heeft betaald. Om de aanvraag rond te maken voeg je de volgende documenten toe:

  1. Kopie T-rijbewijs (zonder BSN-nummer)
  2. Facturen rijschool
  3. Stageovereenkomst
  4. Aanmeldformulier

Aanvraag kunt u indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs

Subsidieregeling T-rijbewijs

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Voor de kosten van het T-rijbewijs is een subsidie beschikbaar. De subsidieaanvraag voor werknemers en BBL-leerlingen gaat via de subsidieregeling voor cursussen. Voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs is er een aparte regeling. Zie hieronder.

Vergoedingen

50% van de kosten wordt vergoed.
Per deelnemer is maximaal € 1.500,- beschikbaar.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2019.
 • De leerling loopt stage op een bedrijf waar de cao Dierhouderij, Open Teelten of Paddenstoelenteelt van toepassing is.
 • De stageaanbieder draagt premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
 • De leerling heeft een stageovereenkomst voor prakijkleren of loopt stage vanuit een van de volgende opleidingen met crebonummer:
  • 25438 Vakexpert agrohandel en logistiek;
  • 25439 Vakexpert biologisch-dynamische landbouw;
  • 25534 Vakexpert teelt en groene technologie;
  • 25535 Vakexpert veehouderij;
  • 25434 Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek;
  • 25536 Vakbekwaam medewerker teelt;
  • 25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij;
  • 25436 Vakbekwaam medewerker veehouderij;
  • 25430 Medewerker agrohandel en logistiek;
  • 25431 Medewerker teelt;
  • 25432 Medewerker veehouderij.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een opleider (rijschool).
 • Het T-rijbewijs is behaald.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvraag

Alleen de leerling kan de declaratie indienen.

Aanvraag of declaratie indienen

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo