Het fonds Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het stimuleert het vergroten van vakkennis en vaardigheden van werknemers. Werkgevers kunnen hier gebruik van maken om medewerkers binnen het bedrijf op te leiden. Het fonds draagt bij aan thema's zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. 

Vanuit fonds Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Nieuwsgierig geworden? In dit overzicht kunt u, gerangschikt naar thema of sector of een combinatie daarvan, zoeken naar de voor u interessante initiatieven.

Mocht u projecten niet kunnen vinden of willen opnemen in het overzicht, stuur dan een email naar redactie@colland.nl

Maak uw thema keuze:

Maak uw sector keuze:

Met Go Go Greenhouse wordt aan scholieren een compleet beeld gegeven van wat de glastuinbouw te bieden heeft. Dit gebeurt via bedrijfsbezoeken en via social media. Dit project geeft de sector een beeld van een interessante en kansrijke werkgever met vele mogelijkheden. Bedrijven leren zich presenteren aan jongeren om een …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom
Sector: Glastuinbouw

Mooi Vak Man! is een initiatief voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk). Het doel is om werknemers langer gezond te houden en met plezier te laten werken. Het project is een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid voor werkgevers en werknemers in …

Bekijk project >
Thema: Balans Werk - Privé, Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling, Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Kasgroeit staat voor werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw. Met dé vacaturebank voor de branche en gerichte online campagnes zorgen we voor instroom van nieuw talent. Dat begint al op school: We organiseren gastlessen van ondernemers en stimuleren stages in de sector, zowel van groene als grijze opleidingen. We …

Bekijk project >
Thema: Doorstroom, Goed Werkgeverschap, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling, Uitstroom
Sector: Glastuinbouw

Hoe zorg je ervoor dat flexmedewerkers betrokken raken bij het bedrijf? En dat ze een meerwaarde hebben op de lange termijn? Het project #kenniskracht biedt concrete handvatten die meteen bijdragen aan een betere inzetbaarheid van flex- en vaste medewerkers in de bloembollengroothandel. De bloembollengroothandel wil flexmedewerkers graag binden aan het …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid
Sector: Bloembollengroothandel

Telers Ondernemerschap Programma (TOP) is bedoeld voor fruittelers die de (groei)potentie van hun bedrijf willen benutten en de resultaten willen verbeteren om daarmee toekomstbestendig te zijn. Het programma is een gezamenlijk initiatief van Telers, Rabobank, NFO, Colland, Rabo Ondernemers Academie en de Ondernemerschap Academy®.

Bekijk project >
Thema: Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Open teelten

Er verandert veel in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk) en dat blijft zo de komende jaren. Het is daarom van groot belang om je als vakman te blijven verbeteren. Vakman 2.0 is een online platform met daarop informatie, tips, trainingen en opleidingen. Met de informatie op het platform …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Praktijkdagen voor studenten aan de MBO-opleiding Groen Grond Infra (zowel agrarisch loonwerk en groen & cultuurtechniek) zijn onderdeel van de reguliere opleiding. Deze worden op en door bedrijven gegeven omdat de omstandigheden en beschikbare machines op de scholen niet voorhanden zijn.

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Op verzoek ván en in nauwe samenwerking mét mbo-docenten Agrarisch Loonwerk en Groen en Cultuurtechniek is en wordt gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van e-learning modules voor alle niveaus van deze opleidingen. De e-learning modules zijn voor MBO-studenten maar daarnaast ook interessant voor werkenden. Daarnaast zijn er ook e-learnings …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Toolboxen moeten werkgevers en werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk) ondersteunen bij veilig en gezond werken. Aangepast aan de nieuwe media worden thans toolboxen met veiligheidsadviezen ontwikkeld in de vorm van korte en pakkende videos. Ze zijn raadpleegbaar via websites, facebook (Mooivakman) en de Veiligvakwerk app.

Bekijk project >
Thema: Balans Werk - Privé, Duurzame inzetbaarheid, Opleiding en Ontwikkeling, Veiligheid en Gezondheid, Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Voor leerlingen die een stage volgen of een leerwerkplek hebben in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk), is vaak het T-rijbewijs noodzakelijk. De kosten voor het halen van dit rijbewijs kunnen een belemmering zijn om een opleiding richting GGI of GWW te volgen. Met een bijdrage in de kosten …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Verschillende projecten zijn gericht op het werven van leerlingen voor het beroepsonderwijs GGI (Groen Grond Infra). Werving gebeurt onder andere door activiteiten via scholen, regionale en landelijke op scholieren gerichte actviteiten, subsidiëring van T rijbewijs voor leerlingen en bijvoorbeeld de uitgave van “glossy” achtige minizines

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

De vraag naar personeel en de eisen die ondernemers aan hun personeel stellen, blijft stijgen. Sociale partners (Cumela, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben daarom het initiatief genomen voor een meerdaagse training die werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarisch loonwerk bijschoolt tot …

Bekijk project >
Thema: Doorstroom, Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Onder de vlag van Mooi Vak Man! worden (nader te bepalen) incompany bedrijfstrainingen (2019: 25) “Klare Taal” (in natura) georganiseerd voor bedrijven. Via deze training wordt de communicatie binnen het bedrijf bevorderd.

Bekijk project >
Thema: Balans Werk - Privé, Doorstroom, Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

Werknemers kunnen een dag per week minder werken met behoud van 90% van hun bruto salaris. Hierdoor krijgen zij meer vrije tijd voor familie of hobby’s of om te herstellen van intensief werk. De seniorenregeling moet ondersteuning bieden bij verantwoord en met plezier blijven werken tot de pensioenleeftijd.

Bekijk project >
Thema: Balans Werk - Privé, Doorstroom, Imago en Instroom
Sector: Groen, Grond en Infrastructuur

De Nederlandse glastuinbouw is een sterke innovatieve en professionele sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in Europa en daarbuiten. Het versterken van de positie en de belangenbehartiging van de medewerkers in de glastuinbouw is …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling, Veiligheid en Gezondheid
Sector: Glastuinbouw

De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in Nederland zijn innoverende sectoren. Daarvoor zijn goed ontwikkelde ondernemers en werknemers nodig die bijdragen aan de innovatiekracht van de bedrijven. Competente werkgevers en werknemers bouwen aan sterke bedrijven. Samen zorgen zij voor een sterke sector, waarin het aantrekkelijk is om te werken. De scholingsconsulent draagt …

Bekijk project >
Thema: Doorstroom, Duurzame inzetbaarheid, Goed Werkgeverschap, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Open Teelten Landbouw, Open Teelten Tuinbouw

Ondernemingen ontwikkelen zich en worden groter. Afnemers stellen nieuwe eisen en moderne technieken doen hun intrede. Het werk in de boomkwekerij, vaste planten- en zomerbloementeelt en de handelsbedrijven verandert voortdurend. En daarmee ook wat er van ondernemers en hun medewerkers wordt verwacht. De scholingsconsulenten helpen bedrijven en hun medewerkers om …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Goed Werkgeverschap, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Open Teelten Boomkwekerij

Tijdens Veldwerkplaatsen worden de nieuwste onderzoeksinzichten t.b.v. natuurbeheer en -herstel gedeeld met o.a. natuurbeheerders. Toepasbaarheid van de kennis in het beheer staat voorop. Een veldwerkplaats is gericht op een specifiek thema. Het programma omvat een theoretisch en een praktisch onderdeel, ‘uitgevoerd op (beheer)locatie’.  

Bekijk project >
Thema: Groeien en Waarderen (Doorstroom), Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Bos en Natuur

In ‘Vlog uit de Kas’ nemen scholieren je wekelijks een dagje mee tijdens hun werkzaamheden in de kas. Dit is van productiewerk tot marketing en van HRM tot kwaliteitsbeoordelingen. Jongeren motiveren en inspireren andere scholieren dat een bijbaan in de glastuinbouw leuk is en dat er veel carrièremogelijkheden zijn. Het …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom
Sector: Glastuinbouw

Studenten inspireren voor een toekomst in de glastuinbouw. Dat is het doel van de CollegeTour Kom in de K(l)as, georganiseerd door VNO-NCW Westland-Delfland en Glastuinbouw Nederland. Tijdens de CollegeTour wordt laten zien hoe interessant en inspirerend een toekomst is de glastuinbouw is en dat een carrière in de sector veel …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom
Sector: Glastuinbouw

Dit project biedt studenten de mogelijkheid om één dag mee te lopen met een directeur van een van Nederlands meest vooraanstaande producenten/leveranciers in de Food en Flower Industry. Studenten krijgen tevens een bedrijfsvraagstuk voorgelegd, waar zij hun onbevangen advies over mogen geven. Zij spelen hiermee een belangrijke rol en kunnen …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Glastuinbouw

In dit project doen jongeren in hun tussenjaar werkend en lerend ervaring op en ontdekken wat hun interesses zijn, waar hun talenten liggen én waar ze verder in willen. De glastuinbouw biedt hen voor de duur van een jaar de praktijkomgeving aan waarin ze werken én leren en hun eigen …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Glastuinbouw

Een onderzoek in de varkenshouderij waarin de blootstelling aan stof en endotoxine in kaart wordt gebracht en de factoren die hieraan bijdragen. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe de sector een gezond en veilig werkklimaat in de stallen kan realiseren.

Bekijk project >
Thema: Veiligheid en Gezondheid
Sector: Dierhouderij

PlantKracht is een campagne om meer planten de (biologie)les in te krijgen: Bouw je les met planten!. Het programma bestaat uit een lessenserie over plantenteelt en veredeling, aangevuld met practica, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Voor biologiedocenten wordt twee keer per jaar een masterclass georganiseerd op relevante thema’s, zoals CrisprCas en zouttolerantie. …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom
Sector: Glastuinbouw

‘Werken in de dierhouderij’ geeft inzicht geven in de ontwikkelingen in deze sector. Het legt verbindingen met partijen om daarmee (potentiële) leerlingen, werknemers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren in de sector actief te worden c.q. te blijven. Het doel is: bevorderen van kennis en interactie over …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling, Veiligheid en Gezondheid
Sector: Dierhouderij

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij (het beheer, openstelling en monitoring van) de bos- en natuurterreinen. Voor het begeleiden van de vrijwilligers zijn specifieke competenties nodig. Daarom is in 2018 een trainingsprogramma voor vrijwilligerscoördinatoren ontwikkeld. Na een succesvolle pilot met basistrainingen, worden nu ook verdiepingstrainingen ontwikkeld en aangeboden. In  2020 …

Bekijk project >
Thema: Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Bos en Natuur

In de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij vindt een groot aantal activiteiten plaats ten behoeve van kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers. Dat zijn bijvoorbeeld een kennisloket en ‘kakelsessies’ over scholing en arbeidsmarkt voor de pluimveehouderij. En een digitaal kennisloket, trainings- en cursusaanbod voor de varkenshouderij. Het doel van dit project is …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Dierhouderij

Werkgeverslijn land- en tuinbouw staat voor het bevorderen van goed werkgeverschap door middel van het gericht verschaffen van informatie, voorlichting en ondersteuning over cao’s, arbeidsvoorwaarden en goed personeelsbeleid. Dit wordt gedaan via een centraal punt, de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling, Uitstroom, Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
Sector: Dierhouderij, Glastuinbouw, Open Teelten Boomkwekerij, Open Teelten Landbouw, Open Teelten Tuinbouw, Open teelten Bloembollen, Paddenstoelen

De netwerken gezond beleid verbinden werkgevers c.q. HR-professionals. Zij worden via intervisie gestimuleerd tot kennisuitwisseling en kennisoverdracht op het gebied van goed personeelsbeleid en daarmee goed werkgeverschap. Er zijn inmiddels verschillende netwerken actief.

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Groeien en Waarderen (Doorstroom), Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Dierhouderij, Glastuinbouw, Open Teelten Boomkwekerij, Open Teelten Landbouw, Open Teelten Tuinbouw, Paddenstoelen

Veel tuinbouwbedrijven maken gebruik van uitzendpersoneel. Om in te kunnen blijven spelen op signalen, actualiteiten en ontwikkelingen heeft het meerwaarde om vanuit de tuinbouw te participeren in de Stichting Normering Arbeid. De betrokkenheid van de agrarische sector vindt plaats via de Raad van Advies (Peter Loef) en het College van …

Bekijk project >
Thema: Naleving CAO
Sector: Glastuinbouw, Open Teelten Boomkwekerij, Open Teelten Landbouw, Open Teelten Tuinbouw, Open teelten Bloembollen

In 2015 zijn VNO/NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vanuit de Banenafspraak gestart met het initiatief ‘Op naar de 100.000 banen’ om meer banen toegankelijker te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Vanuit LTO wordt dit ingevuld via Agro Werkt Onbeperkt. Ondernemers in de land- en tuinbouw worden geïnformeerd en geïnspireerd, …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid, Imago en Instroom
Sector: Dierhouderij, Glastuinbouw, Open Teelten Boomkwekerij, Open Teelten Landbouw, Open Teelten Tuinbouw, Open teelten Bloembollen, Paddenstoelen

In november 2020 is de imagocampagne Groeien door Groen gestart. Het doel van de campagne is om het imago van de hoveniers en de sector te verbeteren. En om de instroom vanuit het MBO en HBO te bevorderen. Door het stijgende aantal vacatures in de sector is het belangrijk om …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom
Sector: Hoveniers

Voor leerlingen die een stage volgen of een leerwerkplek hebben bij een werkgever in de Dierhouderij, kan het T-rijbewijs noodzakelijk zijn. De kosten voor het halen van dit rijbewijs kunnen een belemmering zijn om een stage of opleiding gericht in de sector Dierhouderij te volgen. Met een bijdrage in de …

Bekijk project >
Thema: Imago en Instroom, Opleiding en Ontwikkeling
Sector: Dierhouderij

Hoveniers zijn dagelijks bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groen. Maar zijn zij ook bezig met de toekomst van het bedrijf en hun werknemers? Zoals zij bij het ontwerpen van een tuin al bedenken hoe die er over een aantal jaar uit ziet. En weten zij welk onderhoud …

Bekijk project >
Thema: Duurzame inzetbaarheid
Sector: Hoveniers