Projectdatabase sectoren Archives: Open teelten

Telers Ondernemerschap Programma

Telers Ondernemerschap Programma (TOP) is bedoeld voor fruittelers die de (groei)potentie van hun bedrijf willen benutten en de resultaten willen verbeteren om daarmee toekomstbestendig te zijn. Het programma is een gezamenlijk initiatief van Telers, Rabobank, NFO, Colland, Rabo Ondernemers Academie en de Ondernemerschap Academy®.