Projectdatabase sectoren Archives: Groen, Grond en Infrastructuur

Seniorenregeling

Werknemers kunnen een dag per week minder werken met behoud van 90% van hun bruto salaris. Hierdoor krijgen zij meer vrije tijd voor familie of hobby’s of om te herstellen van intensief werk. De seniorenregeling moet ondersteuning bieden bij verantwoord en met plezier blijven werken tot de pensioenleeftijd.

Incompany bedrijfstraining “Klare Taal”.

Onder de vlag van Mooi Vak Man! worden (nader te bepalen) incompany bedrijfstrainingen (2019: 25) “Klare Taal” (in natura) georganiseerd voor bedrijven. Via deze training wordt de communicatie binnen het bedrijf bevorderd.

Leerlijn Machinist Cultuurtechniek

De vraag naar personeel en de eisen die ondernemers aan hun personeel stellen, blijft stijgen. Sociale partners (Cumela, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben daarom het initiatief genomen voor een meerdaagse training die werknemers met ervaring in het cultuurtechnisch werk en/of agrarisch loonwerk bijschoolt tot groene machinist. Onder bepaalde voorwaarden wordt de opleiding deels via Colland gesubsidieerd.

Instroom nieuwe jeugdige werknemers

Verschillende projecten zijn gericht op het werven van leerlingen voor het beroepsonderwijs GGI (Groen Grond Infra). Werving gebeurt onder andere door activiteiten via scholen, regionale en landelijke op scholieren gerichte actviteiten, subsidiëring van T rijbewijs voor leerlingen en bijvoorbeeld de uitgave van “glossy” achtige minizines

Subsidie T-rijbewijs

Voor leerlingen die een stage volgen of een leerwerkplek hebben in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk), is vaak het T-rijbewijs noodzakelijk. De kosten voor het halen van dit rijbewijs kunnen een belemmering zijn om een opleiding richting GGI of GWW te volgen. Met een bijdrage in de kosten voor het behalen van het rijbewijs, wordt deze belemmering voor een gedeelte weggenomen en blijft de instroom van leerlingen in het mbo zoveel mogelijk op peil

Toolbox video’s Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

Toolboxen moeten werkgevers en werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk) ondersteunen bij veilig en gezond werken. Aangepast aan de nieuwe media worden thans toolboxen met veiligheidsadviezen ontwikkeld in de vorm van korte en pakkende videos. Ze zijn raadpleegbaar via websites, facebook (Mooivakman) en de Veiligvakwerk app.

E-learning: MBO Agrarisch Loonwerk en Groen & Cultuurtechniek

Op verzoek ván en in nauwe samenwerking mét mbo-docenten Agrarisch Loonwerk en Groen en Cultuurtechniek is en wordt gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van e-learning modules voor alle niveaus van deze opleidingen. De e-learning modules zijn voor MBO-studenten maar daarnaast ook interessant voor werkenden. Daarnaast zijn er ook e-learnings gericht op actuele thema’s zoals veilig landbouwverkeer, mestgassen en de mestketen (mesttransport en eerlijk gedrag in de mesthandel).

Praktijkdagen: MBO Agrarisch Loonwerk en Groen & Cultuurtechniek

Praktijkdagen voor studenten aan de MBO-opleiding Groen Grond Infra (zowel agrarisch loonwerk en groen & cultuurtechniek) zijn onderdeel van de reguliere opleiding. Deze worden op en door bedrijven gegeven omdat de omstandigheden en beschikbare machines op de scholen niet voorhanden zijn.

Vakman 2.0

Er verandert veel in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk) en dat blijft zo de komende jaren. Het is daarom van groot belang om je als vakman te blijven verbeteren. Vakman 2.0 is een online platform met daarop informatie, tips, trainingen en opleidingen. Met de informatie op het platform willen sociale partners werkgevers en werknemers aan het denken zetten en hen bewust maken van de urgentie om nu aan de slag te gaan met je toekomst.

 

Mooi Vak Man!

Mooi Vak Man! is een initiatief voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk). Het doel is om werknemers langer gezond te houden en met plezier te laten werken. Het project is een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid voor werkgevers en werknemers in de sector.