Projectdatabase sectoren Archives: Groen, Grond en Infrastructuur

Instroom VMBO – MBO

Het instroomproject heeft als doel om VMBO-ers te laten kiezen voor een MBO opleiding in een richting die voor de groen, grond en infrastructuur relevant is. Met behulp van EDG Media ontwikkelt de werkgroep onderwijsgerichte media, zoals lesprogramma’s voor het VMBO en social media ads.

Seniorenregeling

Werknemers in de sector kunnen een dag per week minder werken met het behoud van 90% van het bruto salaris. Zo krijgen medewerkers meer vrije tijd voor familie of hobby’s en om te herstellen van intensief werk. De seniorenregeling biedt ondersteuning voor verantwoord en met plezier blijven werken tot de pensioenleeftijd.

Subsidie T-rijbewijs

Het T-rijbewijs is voor veel leerlingen in de sector Groen, Grond en Infrastructuur noodzakelijk. De kosten voor het halen van dit rijbewijs kunnen een belemmering zijn om de opleiding richting GGI of GWW te volgen. Met een bijdrage in de kosten voor het behalen van dit rijbewijs, wordt dit obstakel voor een gedeelte weggenomen en blijft de instroom van leerlingen in het mbo zoveel mogelijk op peil.

Toolbox video’s Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

Toolboxen moeten werkgevers en werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur ondersteunen bij veilig en gezond werken. Aangepast aan de nieuwe media worden thans toolboxen met veiligheidsadviezen ontwikkeld in de vorm van korte en pakkende videos. Ze zijn te zien via websites, facebook (Mooivakman) en de Veiligvakwerk app.

E-learning: MBO Agrarisch Loonwerk en Groen & Cultuurtechniek

Samen met mbo-docenten Agrarisch Loonwerk en Groen en Cultuurtechniek is en wordt gezamenlijk lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van e-learning modules voor alle niveaus van deze opleidingen. Daarnaast zijn er ook e-learnings gericht op actuele thema’s zoals veilig landbouwverkeer, mestgassen en de mestketen. De e-learning modules zijn interessant voor MBO – studenten maar ook voor werkenden.

Praktijkdagen: MBO Agrarisch Loonwerk en Groen & Cultuurtechniek

De praktijkdagen voor studenten aan relevante MBO-opleidingen in de richting van GGI zijn onderdeel van de reguliere opleiding. Deze dagen worden op en door bedrijven gegeven omdat de beschikbare machines op de scholen niet voorhanden zijn. Daarnaast is het voor de studenten een leuke manier om een kijkje te nemen bij bedrijven in de sector.

Mooi Vak Man!

Mooi Vak Man! is een initiatief voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in de sector Groen, Grond en Infrastructuur. Werken in deze sector is mooi werk en dat moet vooral zo blijven. Mooi Vak Man! geeft informatie en tips om werknemers langer gezond te houden en met plezier te laten werken. Het project is een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid voor werkgevers en werknemers in de sector.