Vergoeding T-rijbewijs Groen, Grond en Infrastructuur

Bestuurders van landbouwtrekkers moeten beschikken over een T-rijbewijs. Minder bekend is dat dit ook geldt voor bestuurders van grondverzetmachines (zoals mobiele graafmachines en wielladers) en zelfrijdende werktuigen (zoals hakselaars en maaidorsers) in de loonwerksector.

Inhoud van de regeling
Het behalen van het T-rijbewijs is in de Groen, Grond en Infrastructuur (loonwerk) sector (cumelasector) een nuttige en noodzakelijke investering voor de toekomst. Sociale partners (Cumela Nederland, FNV Agrarisch en Groen, CNV vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps) stellen een vergoeding van € 850,- beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs (mits behaald op of na 1 augustus 2019, anders is het € 700,-). De vergoeding is beschikbaar voor studenten aan één van de opleidingen binnen Groen, Grond, Infra die het T-rijbewijs hebben gehaald. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen ook leerlingen met een geldige stage-overeenkomst in het kader van het praktijkonderwijs met een werkgever in de loonwerksector een vergoeding aanvragen. De vergoeding ontvangt de leerling na het behalen van het T-rijbewijs. De vergoeding kan niet via Colland worden aangevraagd, maar uitsluitend via Cumela Nederland. Zij voeren deze regeling uit namens sociale partners. Voor meer informatie en aanvraagformulieren zie Groen, Grond, Infra.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze zijn te vinden in het uitkeringsreglement dat te downloaden is via de website caogroengrondinfrastructuur.nl . Hierin staat ook alle informatie over aanvraag van de subsidie en de documenten die bij de aanvraag aangeleverd moeten worden.

Meer informatie
Op Groen, Grond, Infra vindt u algemene informatie, een aanvraagformulier en een lijst met veel gestelde vragen over de regeling. U kunt hier meer inhoudelijke informatie vinden over het T-rijbewijs. Het volledige uitkeringsreglement wordt geplaatst op caogroengrondinfra.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met CUMELA Nederland, Postbus 1156, 3860 BD Nijkerk (E: trijbewijs@cumela.nl, T: 033 247 49 06).