Toolbox 1e hulp bij calamiteiten

Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen. Desondanks is het goed om van tevoren na te denken wat je zou moeten doen als zich een calamiteit voordoet. En als de calamiteit plaatsvindt moet het bedrijf snel over een goed draaiboek beschikken om adequaat te kunnen reageren. Een draaiboek dat hopelijk nooit van de plank hoeft te komen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft in samenwerking met Stigas een draaiboek ontwikkelt dat focust op arbeid gerelateerde zaken en zich richt op land- en tuinbouwbedrijven. Hier en daar kijkt het draaiboek iets breder richting andere stakeholders van het bedrijf. Dit draaiboek kent de volgende opbouw:

  • Wat kunt u nu doen?
  • Wat kunt u doen tijdens de calamiteit?
  • Wat kunt u doen direct na de calamiteit?
  • Wat kunt u enige tijd na de calamiteit doen?

Draaiboek gratis downloaden

Het draaiboek 1e hulp bij calamiteiten is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers die te maken krijgen met schade kunnen direct gebruik maken van het draaiboek door het gratis te downloaden. Uiteraard kunnen ze ook bellen met de Werkgeverlijn land- en tuinbouw en met Stigas.