Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiair

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een zogenaamd T-rijbewijs wettelijk verplicht. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee. Het fonds Colland Arbeidsmarkt stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs uit de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten (bloembollenteelt, boomkwekerij, landbouw en tuinbouw).

Vergoedingen
De subsidieregeling is opengesteld van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. De kosten die in deze periode zijn gemaakt voor het behalen van het T-rijbewijs en die betrekking hebben op theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld worden vergoed. Kosten die al in 2016 zijn gemaakt worden niet vergoed. Voorbeeld: kosten voor theorielessen gemaakt in 2016 worden niet vergoed, maar kosten voor de praktijklessen die in 2017 zijn gemaakt wél.

Subsidie wordt verstrekt zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

cao naam Code Budget deelnemer Percentage % vergoeding
Dierhouderij 35 1.500 50
Paddenstoelen 33 1.800 50
Open Teelten Landouw 53 1.800 50
Open Teelten Tuinbouw 54 1.800 50
Open Teelten Bloembollen 55 1.800 50
Open Teelten Boomkwekerij 56 1.000 50

Voorwaarden
Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden onderstaande voorwaarden:

 • Als stagiair loop je stage op een bedrijf waar de volgende cao van toepassing is: cao Dierhouderij  / cao Open Teelten / cao Paddenstoelen
 • De stagebieder is aangesloten bij het fonds Colland Arbeidsmarkt en draagt premie aan het fonds af
 • Als stagiair loop je stage in het kader van één van de volgende opleidingen met crebonummer:
  • 25438 Vakexpert agrohandel en logistiek
  • 25439 Vakexpert biologisch-dynamische landbouw
  • 25534 Vakexpert teelt en groene technologie
  • 25535 Vakexpert veehouderij
  • 25434 Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek
  • 25536 Vakbekwaam medewerker teelt
  • 25537 of 25436 Vakbekwaam medewerker veehouderij
  • 25430 Medewerker agrohandel en logistiek
  • 25431 Medewerker teelt
  • 25432 Medewerker veehouderij

óf krachtens een stageovereenkomst in het kader van Praktijkleren

 • De opleiding T-rijbewijs is gevolgd bij een opleider en afgesloten met het behalen van het T-rijbewijs
 • Er is nog niet eerder subsidie op grond van deze of een andere regeling toegekend

Kijk voor de volledige voorwaarden in het uitkeringsreglement subsidie T-rijbewijs voor BOL-leerlingen en leerlingen Praktijkonderwijs

Declaratie
De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de stagiair. Declareren kan snel en simpel via het Colland Administratie Systeem. Een aanvraag vooraf is hierbij niet nodig. Met de factuur van de opleider kunt u namelijk direct declareren.

Let op: de declaratie dient uiterlijk twee maanden na het behalen van het T-rijbewijs bij ons binnen te zijn.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de regeling T-rijbewijs BOL-leerlingen en leerlingen Praktijkleren? Neem dan contact op met de Colland Backoffice: 0900 – 040 13 28 info@colland-administratie.nl.