Stagestimulator

Het project Stagestimulator draagt bij aan de verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de glastuinbouw en biedt ondersteuning op het gebied van stage- en afstudeeropdrachten. De Stagestimulator kijkt naar de inhoudelijke aansluiting van de opleiding en nieuwe ontwikkelingen. De tuinbouw heeft innovatieve vakmensen nodig die nu en in de toekomst willen werken in een sector die voorop loopt in oplossingen als het gaat om voedsel, energie en water. Een inspirerende stage is de beste kennismaking met de beroepspraktijk.

Activiteiten van de stagestimulator
De stagestimulator voert de volgende activiteiten uit:

  • Greenport ‘Stageplaatsen’: het stagemeldpunt voor studenten op mbo en hbo niveau en  bedrijven in de Greenport;
  • Greenport Collegetour: docenten informeren over de ontwikkelingen binnen de glastuinbouwsector;
  • Greenport Collegetour op maat: een op maat gemaakt bedrijfsbezoek voor docenten en/of studenten;
  • Greenport ‘Junior Collegetour’ speciaal voor leerlingen;
  • Greenport ‘Gastlessen’: ondernemers geven gastcollege op opleidingen in de regio;
  • Greenport ‘Opdrachten voor leerlingen’: uitdagende praktijkopdrachten;
  • ‘Een verrassende vergadertafel…’: een rondetafelgesprek tussen docenten en ondernemers.

Op het Meldpunt Stages komen verzoeken uit het onderwijs en bedrijfsleven samen. Het Meldpunt Stages is geïntegreerd op de website www.hortivalley.nl. Hier vindt u een overzicht van de nu beschikbare stageopdrachten, vacatures en veel meer interessante informatie.

Vanuit het meldpunt wordt onder andere de Greenport Collegetour georganiseerd. De Greenport Collegetour informeert docenten over de ontwikkelingen binnen de glastuinbouwsector. Dit bestaat uit een bedrijfsbezoek, met een presentatie, een rondleiding door het bedrijf en een discussie. Het doel van de Collegetour is om het ondernemen in het onderwijs te stimuleren door het onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.

Meer informatie
De Stagestimulator is een project van LTO Glaskracht Nederland en Greenport West-Holland en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt. Heeft u nog vragen? Kijk op greenportwestholland.nl/stagestimulator/ of stuur een e-mail naar stagestimulator@greenportwestholland.nl. Martijn van Velzen is de projectleider stages binnen de Greenport en ook te bereiken via 06-52427589.