Sectorplan Agrarisch en Groen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf in 2014 groen licht voor de uitvoering van het Sectorplan Agrarisch en Groen. Via de sectorplannen stelde het ministerie van SZW geld beschikbaar, met als doel bedrijven de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Deze steun kwam als geroepen, want agrarische bedrijven werden flink getroffen door de economische crisis. De helft werd betaald door het ministerie en de helft door werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector. Inmiddels zijn de meeste maatregelen afgelopen of in de eindfase beland. Het sectorplan heeft zijn vruchten afgeworpen.

Sectorplan Agrarisch en Groen: maatregelen en resultaten

De belangrijkste focus lag op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het verjongen van de sector. Bovendien wilden we medewerkers stimuleren om langer door te werken en de rol van arbeidsgehandicapten binnen de sector vergroten. Hiervoor werden zes maatregelen ingezet.

Maatregel 1: Werken aan morgen 2.0 (sectorbrede maatregel)
Pakket aan maatregelen (bijvoorbeeld workshops en vitaliteitsscans) uitgevoerd door Stigas, met als doel werknemers langer, gezonder en productiever aan het werk te houden.

Resultaat: 1.600 werknemers vulden de Vitaliteitsscan van Stigas in. Daarnaast werden er 150 coachingsgesprekken gevoerd over vitaliteit en/of loopbaan. Circa 1000 werknemers kregen een Gezondheidscheck (medische keuring) en preventieadvies. Een kleine 290 bedrijven is geadviseerd over duurzame inzetbaarheid en over een bedrijfsinzetbaarheidsplan.

Maatregel 3: Communicatietrainingen voor loonwerksector
Om de onderlinge communicatie –  en daarmee ook de arbeidsverhoudingen – te verbeteren werden incompany bedrijfstrainingen gegeven voor werkgevers en werknemers in de loonwerksector.

Resultaat: 1000 werkgevers en werknemers van 96 bedrijven volgden de training. Ruim 90 procent van de deelnemende bedrijven is tevreden. Sociale partners kijken naar verdere voortzetting van dit traject.

Maatregel 4: Extra praktijkbegeleiders voor loonwerksector
Er zijn extra praktijkbegeleiders opgeleid voor leerlingen en leerbedrijven in de loonwerksector. Dit met als doel nieuwe volwaardige leerplekken te realiseren en bestaande leerplekken te behouden en verder te professionaliseren.

Resultaat: er zijn 15 praktijkbegeleiders geworven voor de begeleiding van circa 350 leerling-werknemers. Meer informatie over de praktijkbegeleiders vindt u op de website van van Cumela.

Maatregel 5: Extra praktijkdagen leerlingen BBL-opleiding Loonwerk
Om jonge medewerkers breder inzetbaar te maken en kennis te laten maken met meerdere facetten van het loonwerk zijn tien extra praktijkdagen georganiseerd op bedrijven.

Resultaat: ruim 370 leerlingen hebben deelgenomen aan de praktijkdagen.

Maatregel 8: Stimuleren extra instroom BBL-trajecten voor jongeren
Het realiseren van extra BBL-plekken om de instroom van jongeren in de dierhouderij te stimuleren.

Resultaat: in het eerste schooljaar werden 24 BBL-plekken gerealiseerd. Dit schooljaar komt daar waarschijnlijk eenzelfde aantal bij.

Maatregel 9: Stimuleren instroom en begeleiding arbeidsgehandicapten
Werkgevers in de sectoren Open Teelten, Dierhouderij, Paddenstoelen en Bos & Natuur worden ontzorgd en op weg geholpen om te werken met arbeidsgehandicapten.

Resultaat: Via het project ‘Agro Werkt Onbeperkt’ van LTO zijn diverse arbeidsgehandicapten geplaatst in de agrarische sector. Ook is de handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector’ opgesteld. De handleiding kunt u hier downloaden.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Sectorplan Agrarisch en Groen neemt u contact op met Astrid Jagdewsing van het Colland Bestuursbureau via telefoonnummer 088 – 3292030 of e-mail info@colland.nl of astrid.jagdewsing@actor.nl.