MOOI VAK MAN!

Mooi Vak Man! is een initiatief van de vier sociale partners in de sector Groen, Grond en Infrastructuur: Cumela Nederland, Vakvereniging Het Zwarte Corps, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen. Mooi Vak Man! is ontwikkeld om werknemers en werkgevers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur zo lang mogelijk met plezier en gezond aan het werk te houden. Het bevorderen van een goede communicatie tussen werkgever en werknemer is een voorwaarde om als sector succesvol te blijven.
De thema’s van Mooi Vak Man! zijn:
• Bijblijven (scholing en ontwikkeling, kennis);
• Veiligheid (veilig werken);
• Gezondheid (langer gezond en met plezier blijven werken);
• Balans (goede werk-privé balans).
Zo gaan werknemers zich zelf verantwoordelijk voelen om gezond aan het werk te blijven en zullen werkgevers dit stimuleren en hun personeelsbeleid daarop afstemmen.
Mooi Vak Man! werkt inhoudelijk samen met Stigas (www.stigas.nl).

Mooi Vak Coach
Mooi Vak Coach werd eind 2016 gelanceerd door Mooi Vak Man! De Mooi Vak Coach is een website die adviezen geeft rondom de vier thema’s van Mooi Vak Man!: bijblijven, veiligheid, gezondheid en balans. De tips, adviezen en inspiratie op de website worden afgestemd op de leeftijd van de werknemer. In iedere levensfase spelen immers andere zaken een rol, zowel wat betreft werk als in de privé-omgeving.

Facebook
Onderdeel van Mooi Vak Man! is een Facebook pagina met daarop niet alleen inhoudelijk nieuws maar ook quizvragen en polls over het werk in de sector.

Meer informatie
Mooi Vak Man! heeft een eigen website www.mooivakman.nl Hier vindt u meer informatie over de initiatieven, de mooi vak coach en handige hulpmiddelen voor bijvoorbeeld werkgevers. Via het contactformulier kunt u uw vragen voorleggen aan de sociale partners.
Kijk ook eens op www.facebook.com/mooivakman