Leven lang leren kalender varkenshouderij

In samenwerking met VarkensNET en Stichting KPV organiseert Varkens.nl kennissessies voor varkenshouders en medewerkers. De Kenniskalender bevat het jaarprogramma voor kennissessies én TOP-sessies. Elke maand een sessie in Noord en één in Zuid. Telkens rondom een specifiek thema, waarbij experts inleidingen verzorgen en vragen worden uitgediept tijdens workshops. De kennissessies worden aangeboden op drie niveaus: praktijk, management en ondernemerschap. Zodat de deelnemers gelijkgestemden zijn. Deze sessies worden ondersteund met kennisartikelen in het vakblad Varkens.

Meer weten
Voor meer informatie over de kenniskalender en de data van de kennissessies kijkt u op de website van Varkens.nl