#Kenniskracht in de bloembollengroothandel

Hoe wordt de kennis binnen een bedrijf geborgd in een sector die te maken heeft met vergrijzing en steeds meer flexkrachten? Sociale partners in de bloembollengroothandel; Anthos, FNV en CNV Vakmensen, zijn hiervoor de campagne #kenniskracht gestart. Het doel van de campagne is om de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen, de inzetbaarheid van vaste en flexkrachten te vergroten, oudere medewerkers te ontlasten en de instroom van jonge medewerkers te vergroten.

Pilot
Alle bedrijven in de bloembollengroothandel  zijn uitgenodigd om onder begeleiding van twee ervaren adviseurs aan de slag te gaan. Uiteindelijk zijn er zes bedrijven geselecteerd. De kennis die deze bedrijven opdoen, wordt gedeeld met de sector, zodat ook de andere bedrijven in de sector nieuwe handvatten krijgen om met deze problematiek aan de slag te gaan.

De Jong Lelies uit Andijk is een van deze bedrijven. De medewerkers namen deel aan een sessie waarin ze aan de slag gingen met de thema’s gezondheid, ontwikkeling en motivatie. Ook werden ze voorgelicht over de mogelijkheden van het BPL Pensioen en de mogelijkheden om minder te werken. Benieuwd?

,

Ook Moolenaar BV uit Voorhout nam deel aan de pilot #kenniskracht. “We hebben veel lange dienstverbanden en veel ouderen in dienst”, vertelt Rob Ekkebus, hoofd personeelszaken. “Wij willen hen graag behouden omdat zij kennis hebben die zij kunnen overdragen aan de jongeren. Daarnaast willen we ook graag jonge mensen aannemen; zij kunnen ons nog meer leren over de markt.” Benieuwd hoe zij dat aanpakken?

 

Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne #kenniskracht kunt u contact opnemen met Elly Fokke of Bianca Sanches via Actor 088 – 329 20 30 of actor@actor.nl