Hybride leren glastuinbouw Oostland

De doorstroom van vmbo-leerlingen naar een mbo-vervolgopleiding in de glastuinbouw is beperkt. Terwijl er in de sector een sterke behoefte is aan medewerkers op mbo-niveau. Om de doorstoom te stimuleren is het belangrijk dat leerlingen een goed beeld hebben van de beroepspraktijk.

Nieuwe beroepen ontwikkelen zich razendsnel en sectorgrenzen vervagen. Scholen hebben tijd nodig om daarop in te spelen. Tegen de tijd dat een nieuw beroep goed is omschreven en er passend lesmateriaal is, is het beroep zelf alweer verandert. Leerlingen krijgen op die manier geen goed beeld van een beroep. Door meer samen te werken met lokale bedrijven uit de sector kan sneller op de nieuwe praktijk van een beroep worden ingespeeld. Daar gaan LTO Glaskracht Nederland en een aantal scholen in Oostland mee aan de slag.

Leren bij een lokaal bedrijf
In het eerste halfjaar van 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilot van het hybride opleidingsmodel glastuinbouw. Het hybride opleidingsmodel betekent kortgezegd dat leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo via een carrousel op twee wekelijkse dagdelen in kleine groepen werken en leren bij een lokaal partnerbedrijf. Het lesprogramma is door de partnerbedrijven en de scholen gezamenlijk vastgesteld. Bedrijven hebben op die manier meer invloed op het lesprogramma en de aansluiting bij de beroepstoekomst. Terwijl de leerlingen door deze levensechte ervaringen een betere keuze kunnen maken voor hun mbo-vervolgopleiding. Het startschot van het project werd eind juni gegeven door LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. “Hybride opleiden leidt tot win-win situaties voor alle betrokkenen: het onderwijs, de bedrijven, de gemeente en de leerlingen”, aldus Van der Tak.

Het project wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt en de gemeente Lansingerland en loopt van 2018 tot 2020. Bij het project zijn diverse scholen uit het Oostland aangesloten: Melanchthon Business School (MBS), Lentiz mbo Oostland, Melanchthon Berkroden en Wolfert Lansing. Initiatiefnemer van dit project is SOB Oostland (samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in het Oostland) en verder werken in het project samen: LTO Glaskracht Nederland, VNO-NCW Oostland, gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp en de glastuinbouwbedrijven waar en door wie de lessen worden gegeven. De onderwijsinspectie wordt gevraagd om advies.

Meer weten?
Meer informatie over dit project vindt u ook op de  website van Glastuinbouw Nederland.