Gezond beleid

Gezond beleid ondersteunt bedrijven op het gebied van werkgeverschap en personeelsbeleid. Tijdens netwerkbijeenkomsten delen werkgevers hun kennis en ervaringen. Er zijn netwerkbijeenkomsten voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten.

Manifestatie gezond beleid
Op 16 januari 2018 werd een manifestatie georganiseerd voor bedrijven uit alle sectoren. Hier stond de krapte op de arbeidsmarkt centraal.D e Nederlandse tuinbouw behoort tot de wereldtop. Om aan de top te kunnen blijven hebben bedrijven getalenteerde jonge mensen nodig. Er wordt echter van alle kanten aan deze talenten getrokken. Kennen de jongeren de tuinbouw goed genoeg zodat ze kiezen voor een carrière in de sector? Lukt het u als agrarisch ondernemer in de krappe arbeidsmarkt om personeel te vinden en kunt u goede jonge mensen binden en blijven boeien? Wat kunt u doen? Wat kunnen anderen doen?

Meer informatie
Meer informatie over Gezond Beleid en de manifestatie is te vinden via www.gezondbeleid.nl.